שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה
היו משתגעים ומתלהטים אחריה
ולא יחשב בעיניהם
מלא עולם כסף וזהב למאומה
כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם

Meeting ID: 793 607 9873

Passcode: 123

הלימוד להצלחת חיילינו עד להכנעת האויב, בע"ה, ולרפואת כל הפצועים

שיעור כרזה בפאוורפוינט.mp4

שיעור מחשבים

לשליחת העבודות שלכם:

shlomova@etzhaim.org.il