שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה
היו משתגעים ומתלהטים אחריה
ולא יחשב בעיניהם
מלא עולם כסף וזהב למאומה
כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם

טו בשבט.mp4

לסרטונים וחומר על טו' בשבט כנסו טו בשבט