יום ראשון ב' אדר

סעיפים ז-ח

קמא ז-ח.mp4

יום שני ג' אדר

סעיפים ט-יא

קמא ט-יא.mp4יום ראשון כ"ה שבט

סימן קמ"א סעיפים א' ב'

קמא סי א-ב.mp4

יום שלישי כ"ז שבט

סימן קמ"א סעיפים א-ב

קמא ג-ד.mp4

יום שלישי כ"ז שבט

סימן קמ"א סעיפים ה'-ו'

קמא ג-ד.mp4
הלכות מגילה קמ''א.pdf
סימן קמ''א - הלכות מגילה.pdf
הלכות משלוח מנות ומתנות לאביונים קמ''ב.pdf
סימן קמ''ב - הלכות משלוח מנות סעודת פורים ומתנות לאביונים - קיצור שולחן ערוך - פורים.pdf