א2

פרשת בראשית

1. שאלות חזרה(א,א-ב,ג).docx
שינון א,א_ב,ג.m4a

שינון

בריאת העולם

בראשית מפרק א' פסוק א' עד פרק ב' פסוק ג'

(לשמיעה)

2. שאלות חזרה(ב,ד-כד).docx
שינון ב,ד-כד.m4a

שינון

בריאת האדם והגן

בראשית מפרק ב' פסוק ד' עד פסוק כד'

(לשמיעה)

3. שאלות חזרה(ב,כה-ג,כד).docx
שינון ב,כה-ג,כד.m4a

שינון

חטא האדם

בראשית מפרק ב' פסוק כה' עד פרק ג'פסוק כד'

(לשמיעה)

4. שאלות חזרה(פרק ד).docx
שינון פרק ד.m4a

שינון

קין והבל

בראשית פרק ד'

(לשמיעה)

5. שאלות חזרה(ה,א-ו,ח).docx
שינון ה,א-ו,ח.m4a

שינון

מאדם עד נח

בראשית מפרק ה' פסוק א' עד סוף פרשת בראשית

(לשמיעה)