התפילה שלנו

הדרכה לתפילה.mp4


הדרכה לתפילה

תחילת התפילה.m4a

תחילת התפילה

מודה אני, ברכות השחר, ברכות התורה, אדון עולם, ציצית

פרשת העקדה.m4a

פרשת העקידה

אשרי יושבי ביתך.m4a

אשרי יושבי ביתך

הללויה הללו אל בקדשו.m4a

הללויה הללו אל בקדשו

אהבת עולם.m4a

אבינו אב הרחמן

קריאת שמע.m4a

קריאת שמע

סיום התפילה ותפילה לפני הלימוד.m4a

א. סיום התפילה
ב. תפילה לפני לימוד תורה
ג. "שבעה דברים בגולם..."