א2


פרשת ויצא

31. שאלות חזרה(פרק כח,י-כב).docx


ד' מתגלה ליעקב בבית-אל

פרק כח' י'-כב'


32. שאלות חזרה(פרק כט,א-ל).docx


יעקב אבינו מגיע לחרן ומתחתן

פרק כט' א'-ל'


33. שאלות חזרה(פרק כט,לא-ל,כד).docx


יעקב אבינו מוליד את השבטים

מפרק כט' לא' עד פרק ל' פסוק כד'


34. שאלות חזרה(פרק ל,כה-לא,טז).docxיעקב אבינו מוליד את השבטים

מפרק ל' פסוק כה' עד פרק לא' פסוק טז'


35. שאלות חזרה(פרק לא,יז עד סוף הפרשה).docx


יעקב אבינו עוזב את חרן לארץ-ישראל

מפרק לא' פסוק יז' עד סוף הפרשה