א2

תחילת ויקרא

יבואו טהורים ויעסקו בטהרה

שאלות חזרה תחילת ויקרא (2).docx
שינון ויקרא פרק א.m4a

שינון

ויקרא פרק א'

קרבן עולה

(לשמיעה)