א2

פרשת וירא

17. שאלות חזרה(פרק יח, א-טו).docx
שינון יח, א-טו.m4a

שינון

ד' מתגלה לאברהם כשהוא מכניס אורחים

פרק יח' מפסוק א' עד פסוק טו'

(לשמיעה)

18. שאלות חזרה(פרק יח,טז-לג).docx
שינון יט, א-כו.m4a

שינון

אברהם אבינו מתפלל על סדום

פרק יח' מפסוק טז' עד פסוק לג'

(לשמיעה)

19. שאלות חזרה(פרק יט,א-כו).docx
שינון יט, א-כו.m4a

שינון

ד' מציל את לוט

פרק יט' מפסוק א' עד פסוק כו'

(לשמיעה)

20. שאלות חזרה(פרק יט,כז-לח).docx
שינון יט, כז-לח.m4a

שינון

לאחר הפיכת סדום

פרק יט' מפסוק כז' עד פסוק לח'

(לשמיעה)

21. שאלות חזרה(פרק כ).docx
שינון פרק כ.m4a

שינון

ד' מציל את שרה ואברהם מאבימלך

פרק כ'

(לשמיעה)

22. שאלות חזרה(פרק כא, א-כא).docx
שינון כא, א-כא.m4a

שינון

לידת יצחק וגירוש ישמעאל

פרק כא' מפסוק א' עד פסוק כא'

(לשמיעה)

23. שאלות חזרה(פרק כא, כב-לד).docx
שינון כא, כב-לד.m4a

שינון

אברהם אבינו כורת ברית עם אבימלך

פרק כא' מפסוק כב' עד סוף הפרק

(לשמיעה)

24. שאלות חזרה(פרק כב).docx
פרשת העקדה.m4a
שינון מפטיר וירא.m4a


שינון

עקידת יצחק

פרק כב'

(לשמיעה)