א2

פרשת לך-לך

11. שאלות חזרה(יב,א-יג,ד) (3).docx
דף 11 שינון יב,א-יג,ד.m4a

שינון

אברהם אבינו עולה לארץ ישראל

מתחילת פרשת לך-לך עד פרק יג' פסוק ד'

(לשמיעה)

12. שאלות חזרה(יג,ה-יח).docx
שינון פרק יג מפסוק ה.m4a


שינון

לוט נפרד מאברהם אבינו

מפרק יג' פסוק ה' עד סוף הפרק

(לשמיעה)

13. שאלות חזרה(פרק יד).docx
שינון פרק יד.m4a

שינון

אברהם אבינו מציל את לוט

פרק יד'

(לשמיעה)

14. שאלות חזרה(פרק טו)
שינון פרק טו.m4a

שינון

ברית בין הבתרים

פרק טו'

(לשמיעה)

15. שאלות חזרה(פרק טז)
שינון פרק טז.m4a

שינון

אברהם מתחתן עם השפחה הגר

פרק טז'

(לשמיעה)

16. שאלות חזרה(פרק יז)
שינןףו פרק יז.m4a

שינון

ברית המילה

פרק יז'

(לשמיעה)