א2

פרשת נח

6. שאלות חזרה(ו,ט-ז,כד).docx
ו,ט-,ז,כד.m4a

שינון

נח מתכונן למבול

מתחילת פרשת נח עד פרק ז' פסוק כד'

(לשמיעה)

7. שאלות חזרה(ח,א-יד).docx
שינון ח,א-,יד.m4a

שינון

המבול

מפרק ח' פסוק א' עד פסוק יד'

(לשמיעה)

8. שאלות חזרה(ח,טו-ט,יז).docx
שינון ח,טו-ט,יז.m4a

שינון

ד' מבטיח שלא יהיה מבול

מפרק ח' פסוק טו' עד פרק ט' פסוק יז'

(לשמיעה)

9. שאלות חזרה(ט,יח-י,לב).docx
שינוןט,יח-י,לב.m4a

שינון

נח וצאצאיו

מפרק ט' פסוק יח' עד פרק י' פסוק לב'

(לשמיעה)

10. שאלות חזרה(פרק יא) (1).docx
שינןן פרק יא.m4a

שינון

מגדל בבל והולדת אברהם

פרק יא' - סוף פרשת נח

(לשמיעה)