א2


פרשת תולדות

שינון פרק כו.m4a

שינון

יצחק והפלשתים

פרק כו'

(לשמיעה)

שינון כז, א-כט.m4a
שינון כז,א-כח,ט.m4a

שינון

יצחק מברך את יעקב

מפרק כז' עד סוף הפרשה

(לשמיעה)