ויצא

הסבר כח, י-יז.m4a

הסבר פרק כח' פסוקים י'-יז'

הסבר כח,יח.m4a

הסבר פרק כח' פסוק יח'

הסבר כח,יט.m4a

הסבר כח', יט'

הסבר כח,כ-כב.m4a

הסבר כח', כ'-כב'

הסבר כט,א-יב.m4a

הסבר כט', א'-יב'

הסבר כט, יג.m4a

הסבר פרק כט' פס' יג'

הסבר כט,יד.m4a

הסבר פרק כט' פס' יד'-טו'

הסבר כט, טז-יח.m4a

הסבר כט', טז'-יח'

הסבר כט,יט.m4a

הסבר כט', יט'

הסבר כט,כ.m4a

הסבר כט', כ'

הסבר כט,כא-כב.m4a

הסבר כט', כא'-כב'

הסבר כט,כג.m4a

הסבר פרק כט' פסוק כג'

הסבר כט, כד-כו.m4a

הסבר פרק כט', כד'-כו'

רחל מגלה ללאה את הסימנים.m4a

פרק כט' פסוק כה' -
רחל מגלה ללאה את הסימנים

הסבר כט,כז.m4a

הסבר פרק כט', כז'


הסבר כט, כח-כט.m4a

הסבר כט', כח'-כט'

הסבר כט,ל.m4a

הסבר כט', ל'

הסבר כט,לא.m4a

הסבר כט', לא'

הסבר כט,לב.m4a

הסבר כט', לב'

הסבר כט,לג-לה.m4a

הסבר כט', לג'-לה'

הסבר ל,א-ב.m4a

הסבר פרק ל' פסוקים א'-ב'

הסבר ל,ג.m4a

הסבר פרק ל' פסוק ג'

הסבר ל, ד-ח.m4a

הסבר ל', ד'-ח'

הסבר ל, ט-יג.m4a

הסבר ל', ט'-יג'

הסבר ל,יד.m4a

הסבר פרק ל' פסוק יד'

הסבר ל,טו-יז.m4a

הסבר ל', טו'-יז'

הסבר ל,יח-יט.m4a

הסבר ל', יח-יט'

הסבר ל,כ.m4a

הסבר ל', כ'

הסבר ל,כא-כד.m4a

הסבר ל', כא'-כד'

הסבר ל,כה-כו.m4a

הסבר פרק ל' פסוק כה'-כו'

הסבר ל,כז-כח.m4a

הסבר ל' כז'-כח'

הסבר ל,כט-ל.m4a

הסבר ל', כט'-ל'

הסבר ל,לא-לד.m4a

הסבר פרק ל' פסוקים לא'-לד'

הסבר ל,לה-לו.m4a

הסבר ל', לה'-לו'

הסבר ל,לז.m4a

הסבר פרק ל' פסוק לז'

הסבר ל, לח-לט.m4a

הסבר ל', לח'-לט'

הסבר ל, מ-מא.m4a

הסבר ל', מ'-מא'

הסבר ל, מב-מג.m4a

הסבר ל', מב'-מג'

הסבר לא, א-ב.m4a

הסבר פרק לא' פסוקים א'-ב'

הסבר לא, ג-ו.m4a

הסבר לא', ג'-ו'

הסבר לא, ז-ט.m4a

הסבר לא', ז'-ט'