חזרה במילים שלי מתחילת חיי שרה ושינון כד, כא-לד.mp4

חזרה במילים שלי מתחילת חיי-שרה, ושינון של פרק כד' מפסוק כא' עד פסוק לד'

הברכת גמל.jpeg

פרק כד' פסוק יא'

"ויברך הגמלים"=
א. להושיב אותם. הגמלים מתיישבים בתהליך שההתחלה שלו, והחלק הבולט זה להוריד את הברכים הקדמיות אל הקרקע.
ב. אחרי שהם יושבים, אפשר לקשור להם את הברכים כדי שלא יוכלו לקום.
ג. כדי להוריד מטען מסוסים ומחמורים, אפשר גם כשהם עומדים כי אינם כל-כך גבוהים, לכן הם נשארים לעמוד בדרך כלל וקושרים אותם עם חבל לעמוד או משהו דומה כדי שלא יזוזו; לעומת זאת, כדי להוריד מטען מגמלים(וגם מפילים) צריך להושיב אותם בגלל גובהם הרב.

הסבר כד, כא-כז.mp4

הסבר פרק כד' פסוקים כא' עד כז'

הסבר כד, כח-לב.mp4

הסבר כד', כח'-לב'

הסבר כד, לג-מא.mp4

הסבר כד', לב'-לד'

שינון איטי כד, לד-נג.mp4

שינון איטי כד', לד'-נג'

הסבר כד, לג-מא.mp4

הסבר כד', לג'-מא'

הסבר מא עד מח.m4a

הסבר כד', מא'-מח'

הסבר מח עד נג.m4a

הסבר כד', מח'-נג'

קריאה נג עד סא.m4a

שינון כד', נג'-סא'

הסבר נג עד נט.m4a

הסבר כד', נג'-נט'

מה שם מינקת רבקה?.m4a

חידה על פסוק נט'

הסבר ס סא.m4a

הסבר כד', ס'-סא'

קריאה סב עד סז.m4a

שינון כד', סב'-סז'

טעמי המקרא סב עד סז.m4a

שינון טעמי המקרא כד', סב'-סז'

הסבר סב עד סז.m4a

הסבר כד', סב'-סז'

קריאה פרק כה מפסוק א עד יא.m4a

שינון פרק כה', א'-יא'

הסבר כה, א-יא.m4a

הסבר פרק כה', א'-יא'

שינון חיי-שרה, שביעי.m4a

שינון - שביעי(כה', יב'-יח')

שביעי של חיי-שרה בטעמי המקרא.m4a

שינון טעמי המקרא - שביעי

הסבר חיי-שרה, שביעי.m4a

הסבר - שביעי

ברוך ד' סיימנו את פרשת חיי-שרה!