תולדות

הסבר כו,כג-כז,ד.m4a

שעור בזום - יום חמישי כב' ניסן

מפרק כו' פסוק כג' עד פרק כז' פסוק ד'