גמרא אלו מציאות

↓שבוע פרשת אמור

יום ראשון ט' אייר


שיעור חזרה 9.mp4
משימות 9.docx

יום שני י' אייר


חזרה 10 חלק א'.mp4
חזרה 10 חלק ב'.mp4
משימות 10.docx

יום שלישי י"א אייר


חזרה 11.mp4
משימות 11.docx

יום רביעי י"ב אייר


חזרה 12.mp4
משימות 12.docx

יום חמישי י"ג אייר

שיעור מסכם בגמרא ומוסר

שיעור מסכם ומוסר 12.mp4
מבחן 3.docx

יום שישי י"ד אייר

דף העשרה - לא חובה

לא חובה דף העשרה.doc

שבוע פרשת בהר- בחוקותי

יום ראשון טז' אייר

יום שני יז' אייר

יום שלישי יח' אייר

לג' בעומר

חזרה 13.mp4
משימות 13.docx
משימות 14.docx
חזרה 14.mp4
חזרה 15.mp4
משימות 15.docx

יום רביעי יט' אייר

יום חמישי כ' אייר

יום שישי כא' אייר

חזרה 16.mp4


משימות 16.docx
חזרה 17.mp4


משימות 17.docx