גמרא

נ''ח ע''ב הוא גברא.mp4

דף נ"ח ע"ב "ההוא גברא" עד דף נ"ט ע"א "הכי נמי בשישים"

חוברת עבודה להורדה - חוברת עבודה הכונס.pdf

חוברת עם פירוש לפרק הכונס - הכונס 13.pdf

VID_20200114_094210.mp4
נ''ט ע''א אמר רבי יוסי הגלילי.mp4

נ"ט ע"א "אמר רבי יוסי הגלילי- עומדות ליבצר"

נ''ט ע''א מסיימי ומסיימי.mp4

נ"ט ע"א דין נכוי חלק מהנזק

משימות : בחוברת לסיים עמוד 33 עד 34 שורה שלישית אחרי הטבלה

נ''ט ע''א הלכה וע''ב אליעזר קטינא.mp4

נ"ט ע"א -ע"ב הלכה כמו מי ... ומעשה מאליעזר קטינא

משימות (שיעורי בית :)בחוברת לסיים עמוד 34 ועמוד 35 כולו (סוף החוברת יש סיכום של הסוגיא אנא עיברו עליו)