גמרא

יום שני י"ז אייר

בחוברת עמוד 50

ס' ע''ב מי ישקני מים א.mp4

יום רביעי י"ט אייר

בחוברת עמוד 51-52

ס' ע''ב מי ישקני מים ב.mp4

יום חמישי כ' אייר


הכונס 13.pdf

חוברת לימוד לגמרא (דומה לשוטנשטיין)

חוברת עבודה הכונס.pdf

שבת אמור

יום ראשון ט' אייר

השולח את הבערה (חזרה משבוע שעבר)

בחוברת 44-45

ס' ע''א משנה השולח את השבערה ואכלה עצים או.mp4

יום שני י' אייר

דרשות קוצים ודבר

בחוברת 46-47

ס' ע''א ע''ב דרשות קוצים ודבר.mp4

יום שלישי י"א אייר

שיעור בזום ב10:30

לאור השינויים בחזרה ללימודים יתכנו שינויים

יום רביעי י"ב אייר

דרשות רעב בעיר והנהגות לעת צרה

בחוברת עמוד 48

ס' ע''ב רעב בעיר והנהגות לעת צרה.mp4

יום חמישי י"ג אייר

שמעתתא ואגדתא

בחוברת עמוד 49

ס' ע''ב שמעתתא ואגדתא.mp4

יום שישי י"ד אייר

שיעור בזום

ומבדק (תעברו טוב על ביאורי מילים)

שבת אחרי-מות קדושים

יום ראשון ב' אייר

ס'. ליבה ולבתה הרוח בחוברת עמ'43

ס' ע''א ליבה וליבתה הרוח.mp4

↓יום שני ושלישי ג' וד' אייר↓

משנה - "השולח את הבערה",ולמה לי קמה, גדיש ,קוצים,שדה בחוברת עמ' 43-44

ס' ע''א משנה השולח את השבערה ואכלה עצים או.mp4

יום חמישי ו' אייר

דרשות קוצים ודבר בעיר

בחוברת עמ' 46-47

ס' ע''א ע''ב דרשות קוצים ודבר.mp4

יום שישי ז' אייר

מבדק בגמ' פרטים ביום שישי :)

שבת תזריע מצורע

יום חמישי כ"ט ניסן תש"פ

נ"ט: - ס'. משנה "השולח את הבערה..."

בחוברת עמ' 41-42

נ''ט ע''ב השולח את הבערה_Merged.mp4

יום רביעי כ"ח ניסן תש"פ

נ"ט ע"ב אכלה פירות גמורים

בחוברת עבודה עמ' 36

נ''ט ע''ב אכלה פירות גמורים.mp4

יום שלישי כ"ז ניסן תש"פ

נ"ט ע"ב המגדיש בשדה חברו...

בחוברת עבודה עמ' 39-40

נ''ט ע''ב המגדיש בתןך שדה חברו.mp4

שיעורים מלפני חופשת פסח

נ''ט ע''א מסיימי ומסיימי.mp4

נ"ט ע"א דין נכוי חלק מהנזק

משימות : בחוברת לסיים עמוד 33 עד 34 שורה שלישית אחרי הטבלה

נ''ט ע''א הלכה וע''ב אליעזר קטינא.mp4

נ"ט ע"א -ע"ב הלכה כמו מי ... ומעשה מאליעזר קטינא

משימות (שיעורי בית :)בחוברת לסיים עמוד 34 ועמוד 35 כולו (סוף החוברת יש סיכום של הסוגיא אנא עיברו עליו)

נ''ט ע''א אמר רבי יוסי הגלילי.mp4

נ"ט ע"א "אמר רבי יוסי הגלילי- עומדות ליבצר"

נ''ח ע''ב הוא גברא.mp4

דף נ"ח ע"ב "ההוא גברא" עד דף נ"ט ע"א "הכי נמי בשישים"