נביא

⬇שבת בהר בחוקותי⬇

⬇⬇⬇⬇⬇ יום ראשון ט"ז אייר⬇ ⬇⬇⬇⬇

⬇ יום חמישי כ' אייר⬇

⬇פרק י"ז חלק א'⬇

שיעור 16 - פרק יז חלק ראשון.mp4

⬇פרק י"ז חלק ב'⬇

שיעור 16 - פרק יז חלק שני.mp4

⬇פרק י"ז סיום⬇

שיעור 17 סיום פרק יז תחילת יח.mp4

שבת אמור

בע"ה יינתן דף עבודה בסוף כל פרק

יום ראשון ט' אייר

שיעור 14 תחילת פרק ט"ז

שיעור 14 - תחילת פרק טז.mp4

דף עבודה בנביא לשבת אמור

דף עבודה בנביא לשבוע (שכחתי להוסיף אתמול)

דף עבודה על פרק טז

↡ יום חמישי י"ג אייר ↡

פרק ט"ז סיום

שיעור 15 -סיום פרק טז.mp4

שיעורים לשבת אחרי-מות קדושים

יום ראשון א' אייר

שיעור 11 - תחילת פרק טו.mp4

דף עבודה יצורף בהמשך

יום חמישי ו' אייר

שיעור 13 סיום פרק טו.mp4

שיעור 13

מבדק בנביא שבת אחרי מות קדושים

יש לענות על שאלות 78-108 (מבחן אמריקאי) למי שאין אפשרות להדפיס אפשר לענות בדף מספר השאלה ומספר בתשובה (1,2,3 או 4)ולשלוח לרב אבשלום את התשובות

בצלחה

מבדק בנביא י''ב עד ט''ו.pdf

שיעורים ומשימות לשבת תזריע מצורע


יום חמישי כ"ט ניסן

בשל חוסרי ההבנה שהיו לאחרונה לגבי השיעורים הקודמים בנביא (שהיו עד פסח כולל) לא יתקיים השבוע מבחן אלא

יש להשלים את כל דפי העבודה שניתנו עד כה

שיעור 11 - סיום פרק ד'

שיעור 11 - סיום פרק יד.mp4
דף עבודה פרק יד חלק א (1).docx
שיעור 10 חלק א - פרק יד.mp4

יום ראשון כ"ה ניסן

מלכים פרק י"ד חלק א'

שיעור 10 חלק ב - פרק יד.mp4

יום שלישי כ"ז ניסן

פרק י"ד חלק ב'

טבלת מלכי יהודה.docx

להלן החומר שלמדנו עד אמצע פסח עם הרב אבשלום מלכים פרקים י"ב-י"ג

דף עבודה פרק יב נכון או לאנכון (1).doc

דף עבודה פרק י"ב

דף עבודה לספר מלכים א.docx

דף עבודה לפרקים א' -יב'

דף עבודה מסכם לפרק יג.doc

דף עבודה פרק י"ג

שיעור 1 - הקדמה.mp4

1 פרק י"ב הקדמה

שיעור 2 - תחילת פרק יב.mp4

2 פרק י"ב המשך

שיעור 3 - המשך פרק יב.mp4

3 פרק י"ב המשך

שיעור 4 פרק יב פסוק כ.mp4

4 פרק י"ב המשך

שיעור 6 - השלמת נקודות לפרק יב.mp4

5 פרק י"ב סיכום

שיעור 5 - סיום פרק יב.mp4

6 השלמות לפרק י"ב

שיעור 7 - תחילת פרק יג .mp4

7 פרק י"ג

שיעור 9 - סיום פרק יג.mp4

8 פרק י"ג המשך

שיעור 8 - המשך פרק יג.mp4

9 פרק י"ג סיכום

הרב הלל ריינוס שיעור במלכים.mp4

שיעור במלכים הרב הלל ריינוס