פסח מצה ומרור

סימן קי''ט - סדר ליל פסח.pdf
סימנים קי''א - קי''ג - קי''ד - קי''ח.pdf

לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה ולברכה הבאנו חוברות עבודה טובות ונעימות (למי שיש מדפסת יכול גם להדפיס ולצבוע...) מימין שמאל סדר החוברות

כדי לצפות בחוברת במסך מלא יש ללחוץ עם הסמן על החץ בצד ימין למעלה (כשתגיע עם הסמן לתמונה תראה אותו...)של התמונה

וכן הוספנו למי שאין בבית קיצור שלחן ערוך (הרב גנצפריד) את ההלכות בקובץ נפרד להורדה

יש לסיים את העבודה לפני פסח ורק אחרי שסיימתם לנקות !!! :):(:

קיצור שלחן ערוך פסח וספירת העומר.pdf
סימן ק''כ - דיני ספירת העומר.pdf