שינון משניות

פרקי אבות א.pdf

בע"ה נתחיל לשנן משניות בע"פ ונפתח בעיניני דיומא בפרקי אבות בכל שבוע נלמד פרק אחד בע"פ

השבוע נתחיל פרק א'

בונוס למי ששולח סרטון שלו קורא את כל הפרק בעצימת עיניים :)

בע"ה ביום שישי או בשיעור שבועי נעשה למידה על קטע מהפרק

לא חייב להשתמש בקובץ ששמתי הוא מומלץ להעשרה מעבר לשינון

פרקי אבות ב'.pdf
פרקי אבות ג.pdf
פרקי אבות ד.pdf
פרקי אבות ה.pdf
פרקי אבות ו.pdf