שיעורים אמונה קצרים

שמירת הזמן אוצר האמונה 1~1.mp4
מפעל הפורמטים Screen Record20200317_225622.mp4