תורה

ויקרא ראשון עם רש''י עד פסוק ו'.mp4

שאלות על הפרשה (אפשר לצלם או רק לכתוב תשובות ולשלוח לי בווטסאפ )

1)למה ה"א" של ויקרא קטנה (ע"פ ההסבר בסרטון)?

2) מזה קרבן עולה?

3) מה לומדים מזה שכתוב "מן הבהמה" ולא הבהמה ?

4) מה לומדים מזה שכתוב "מן הבקר" ולא הבקר ?

5) מה לומדים מזה שכתוב "מן הצאן" ולא הצאן ?

ויקרא שני שלישי.mp4