תורה

⬇ פרשת בהר בחוקותי⬇

⬇ בהר בחוקותי עליית חמישי⬇

בהר בחוקתי 5 חמישי .mp3

⬇ בהר בחוקותי עליית שישי ⬇

בהר בחוקתי 6 שישי.mp3

⬇ בהר בחוקותי עליית שביעי ⬇

בהר בחוקתי 7 שביעי.mp3

⬇ בהר בחוקותי עליית שני⬇

בהר בחוקתי 2 שני.mp3

⬇ בהר בחוקותי עליית שלישי ⬇

בהר בחוקתי 3 שלישי .mp3

⬇ בהר בחוקותי עליית רביעי ⬇

בהר בחוקתי 4 רביעי.mp3

⬇ בהר בחוקותי עליית ראשון⬇

בהר בחוקותי 1 ראשון.mp4

פרשת אמור

מבדק אמר

מבדק ליום שישי כ"ז ניסן פרשת תזריע מצורע

מבדק תזריע מצורע

↡ ↡ ↡ אחרי-מות קדושים ↡ ↡ ↡

מבדק אחרי קדושים
ויקרא ראשון עם רש''י עד פסוק ו'.mp4
ויקרא שני שלישי.mp4

שאלות על הפרשה (אפשר לצלם או רק לכתוב תשובות ולשלוח לי בווטסאפ )

1)למה ה"א" של ויקרא קטנה (ע"פ ההסבר בסרטון)?

2) מזה קרבן עולה?

3) מה לומדים מזה שכתוב "מן הבהמה" ולא הבהמה ?

4) מה לומדים מזה שכתוב "מן הבקר" ולא הבקר ?

5) מה לומדים מזה שכתוב "מן הצאן" ולא הצאן ?

מבדק תזריע מצורע