ה' עליהם יחיו

כיתה ו' היקרים

סרטון ראשון - משנה.mp4

דבה"י א' פרק ז' פסוקים א'-יג'

קרא את הפסוקים בקול – עדיף עם טעמים

1. מי השבטים המיוחסים בפ"ס שקראנו?

2. כמה גיבורי חיילים היו בשבט יששכר?

3. כמה גיבורי חיילים היו בשבט בנימין?

4. מדוע מיוחסים "שפים וחפים בני עיר" בנפרד, אחרי בנימין ולפני נפתלי? (רש"י)

5. השווה את רשימת הבנים של יששכר, בנימין ונפתלי לפרשת ויגש (חמישי), ורשום את ההבדלים במספר הבנים ובשמות.

6. מדוע חלק היחס של נפתלי קצר מאוד? (רש"י)

שמרו על ההשוואה לשיעורים הבאים. נחזור אליהם בפרק ח'

בהצלחה!

משימת חזרה – חזור על פרק א' פסוקים א'-כט'.

באהבה יצחק


דבה"י א' פרק ז' פסוקים יד' – כ"ט

קרא את הפסוקים בקול – עדיף עם טעמים

1. הקשב להסבר המצורף בסרטון

2. את מי הרגו בני גת? מתי קרה הדבר הזה?

3. כמה ערים היו לבני אפרים בתוך נחלת מנשה?

משימת חזרה – המשך פרק א' – פ"ס ל' – סוף

כל טוב


סרטון שני -דבהי.mp4

יום שהוכפל בו כי טוב, יום שלישי, הבא עלינו ועל כל ישראל בכל מקום שהם לטובה.

מה שלומכם, איך אתם מעברים את כל היום? כתבו לי קצת חוויות שיש לכם.

היום ממשיכים במשנה בע"ה

לאחר קריאת המשנה יש לראות את הסרטון המצורף ולמלא את החוברת משנה בהבנה.

לאחר מכאן יש לשנן את המשנה שלוש פעמים ולשלוח לי הודעה שסיימתם את המשימה.

משימות חזרה

שינון פרק א' בפסחים.

שינון דברי הימים פרק ז' פ"ס א' - ל'.

יהי רצון שלמודנו יהיה לנחת רוח לפני ה' יתברך.

מחכה כבר להפגש וללמוד שוב ביחד, יצחק

סרטון שלישי - משנה.mp4
סרטון רביעי תלמוד.mp4


לאחר צפיה בסרטון

כתוב את המילים הקשות וחפש את פירושן (ניתן להעזר במחברת או במילון וכדו').

  1. מה ההבדל העקרוני בין המקרה הראשון במשנה לבין המקרה השני?

  2. מדוע זה פרט חשוב שנדע שהמשנה היא "דברי סמכוס" ולא חכמים?

  3. מהו הכלל לפיו פוסק סמוכוס? מדוע לדעתך זה נכון לפסוק כך?

  4. מהו הכלל לפיו פוסקים חכמים? מדוע זה נכון לפסוק כך, לדעתך?

  5. במקרה הראשון במשנה - שור שווה 200 נגח פרה שווה 200 והרג אותה (עכשיו היא שווה 0), ולידה נמצא ולד מת (ולד חי שווה 60, ומת שווה 0).

כמה צריך בעל השור לשלם לפי סומכוס, וכמה לפי חכמים?

  1. לשאלה מדוע צריך לומר ש"המוציא מחברו עליו הראיה" הוא כלל גדול עונה הג"מ שני תשובות, מה הם ?

חברה השאלות האלה מאתגרות ומצריכות התבוננות ומחשבה, ענו עליהן במחברת תשובות מלאות ובהירות. סומך עליכם!

שיעור 5 משנה, סוף פרק ג.mp4
שבוע פרשת ויקרא
דבהיא 2 פרק ח א-כט.mp4
שיעור 6, משנה פרק ד א-ד~1.mp4
דבהי פרק ח בני בנימין

צהרים טובים

תודה רבה לרב שלמה ולרב אחישי על השעות הרבות והעזרה הגדולה בתיפעול האתר.

קריאת שמע 1.mp4
קריאת שמע 2.mp4
שבוע פרשת צו - שבת הגדול
פסחים פרק ד משנה ח.mp4

פסחים פרק ד משנה ח'


פסחים פרק ד משנה ז.mp4

פסחים פרק ד משנה ז'


פסחים פרק ד משנה ו.mp4

פסחים פרק ד משנה ו'

לימוד מהנה

פסחים פרק ד משנה ה.mp4

פסחים פרק ד' משנה ה'

לימוד פורה
פסחים פרק ד סוף.mp4

פסחים

סיום פרק ד'