ה' עליהם יחיו

כיתה ו' היקרים

מבדק בדברי הימים א פרקים ט-יא (עד פס ט).docx

יום שישי - כ"א אייר

בהצלחה רבה

לא לשכוח לכתוב שם על הדף

שבת שלום


שבוע טוב לכל המתמידים לעשות נחת רוח לה' יתברך,הי"ו

מחר מבחן בנביא - פרקים ט' - י"א (עד פס' ט')

כ אייר דבהיא פיא, פס י-כא.mp4

כ' אייר - דברי הימים א' (י'-כ"א) הסבר

יש לשנן לפני השיעור את פסוקים א' - כ"א (אפשר בעזרת השיעור מיום י"ג אייר )

 1. הסבר מהו שליש?

 2. מי עורר את חניתו על 300 חלל? (2)

 3. מי היה ראש בקבוצה השניה של גבורי דוד?

 4. מי היה עם דוד בפס דמים?

 5. מי היו שלושת הכיבורים הראשונים אשר לדויד (הקשב לשיעור או עיין בסוף שמואל ב')?

 6. מדוע התאווה דוד לשתות מים מבור בית לחם (רש"י)?

 7. מה עשה דויד עם המים?מדוע?

 8. היכן היה דויד כשהביאו לו את המים(2 שמות למקום)?כ אייר - פסחים פז מ' א+ב.mp4

כ' אייר - משנה

פסחים פרק ז' משניות א'+ב'

לא לשכוח חוברת. ומקרה/דין

כ אייר תלמוד.mp4

כ' אייר - תלמוד

יש לרשום תרשים סוגיה ולשלוח לי למייל. תודה

יז אייר פסחים פו מו.mp4

י"ז אייר - משנה

פסחים פרק ו' משנה ו'

לא לשכוח למלא את החוברת


יז אייר תלמוד.mp4

י"ז אייר - תלמוד

שאלות חזרה

 1. מדוע הג"מ מתקשה בדברי רשב"ג ושואלת מאי קאמר?

 2. הסבר את קושיית רשב"ג " אם כן משהאשה יולדת משבחת" ע"פ רבה?

 3. הסבר את דברי רש"י "אשתכח דלא יהיב ליה מידי דמשהאשה יולדת משבחת"? **

 4. הסבר את קושיית רשב"ג " אם כן משהאשה יולדת משבחת" ע"פ רבא?

 5. מדוע שבח דמי נפחא נקרא נזק?*

 6. "קשיה דרשב"ג אדרשב"ג" מה קשה?

 7. מה מתרצת הג"מ כדי שלא תהיה סתירה בין רשב"ג לרשב"ג?

 8. למי משלמים שבח וולדות (לרבנן ולרשב"ג)?

 9. מנין למדו חכמים שגם שבח וולדות לבעל?*

 10. מה לומד רשב"ג מהמילים "אשה הרה"? *

 11. מה הדין לפי ר' אליעזר בן יעקב אם אדם הכה אישה ברגלה ו"יצאו ילדיה"?*

חשוב - האם הדין יהיה שונה במקרה ששור נגח אישה ברגלה ו"יצאו ילדיה" לדעת ראב"י?