ה' עליהם יחיו

כיתה ו' היקרים

סרטון ראשון - משנה.mp4

שיעורי מתמטיקה

דבה"י א' פרק ז' פסוקים א'-יג'

קרא את הפסוקים בקול – עדיף עם טעמים

1. מי השבטים המיוחסים בפ"ס שקראנו?

2. כמה גיבורי חיילים היו בשבט יששכר?

3. כמה גיבורי חיילים היו בשבט בנימין?

4. מדוע מיוחסים "שפים וחפים בני עיר" בנפרד, אחרי בנימין ולפני נפתלי? (רש"י)

5. השווה את רשימת הבנים של יששכר, בנימין ונפתלי לפרשת ויגש (חמישי), ורשום את ההבדלים במספר הבנים ובשמות.

6. מדוע חלק היחס של נפתלי קצר מאוד? (רש"י)

שמרו על ההשוואה לשיעורים הבאים. נחזור אליהם בפרק ח'

בהצלחה!

משימת חזרה – חזור על פרק א' פסוקים א'-כט'.

באהבה יצחק


דבה"י א' פרק ז' פסוקים יד' – כ"ט

קרא את הפסוקים בקול – עדיף עם טעמים

1. הקשב להסבר המצורף בסרטון

2. את מי הרגו בני גת? מתי קרה הדבר הזה?

3. כמה ערים היו לבני אפרים בתוך נחלת מנשה?

משימת חזרה – המשך פרק א' – פ"ס ל' – סוף

כל טוב


סרטון שני -דבהי.mp4

יום שהוכפל בו כי טוב, יום שלישי, הבא עלינו ועל כל ישראל בכל מקום שהם לטובה.

מה שלומכם, איך אתם מעברים את כל היום? כתבו לי קצת חוויות שיש לכם.

היום ממשיכים במשנה בע"ה

לאחר קריאת המשנה יש לראות את הסרטון המצורף ולמלא את החוברת משנה בהבנה.

לאחר מכאן יש לשנן את המשנה שלוש פעמים ולשלוח לי הודעה שסיימתם את המשימה.

משימות חזרה

שינון פרק א' בפסחים.

שינון דברי הימים פרק ז' פ"ס א' - ל'.

יהי רצון שלמודנו יהיה לנחת רוח לפני ה' יתברך.

מחכה כבר להפגש וללמוד שוב ביחד, יצחק

סרטון שלישי - משנה.mp4
סרטון רביעי תלמוד.mp4


לאחר צפיה בסרטון

כתוב את המילים הקשות וחפש את פירושן (ניתן להעזר במחברת או במילון וכדו').

 1. מה ההבדל העקרוני בין המקרה הראשון במשנה לבין המקרה השני?

 2. מדוע זה פרט חשוב שנדע שהמשנה היא "דברי סמכוס" ולא חכמים?

 3. מהו הכלל לפיו פוסק סמוכוס? מדוע לדעתך זה נכון לפסוק כך?

 4. מהו הכלל לפיו פוסקים חכמים? מדוע זה נכון לפסוק כך, לדעתך?

 5. במקרה הראשון במשנה - שור שווה 200 נגח פרה שווה 200 והרג אותה (עכשיו היא שווה 0), ולידה נמצא ולד מת (ולד חי שווה 60, ומת שווה 0).

כמה צריך בעל השור לשלם לפי סומכוס, וכמה לפי חכמים?

 1. לשאלה מדוע צריך לומר ש"המוציא מחברו עליו הראיה" הוא כלל גדול עונה הג"מ שני תשובות, מה הם ?

חברה השאלות האלה מאתגרות ומצריכות התבוננות ומחשבה, ענו עליהן במחברת תשובות מלאות ובהירות. סומך עליכם!

שיעור 5 משנה, סוף פרק ג.mp4
שבוע פרשת ויקרא
דבהיא 2 פרק ח א-כט.mp4
שיעור 6, משנה פרק ד א-ד~1.mp4
דבהי פרק ח בני בנימין

צהרים טובים

תודה רבה לרב שלמה ולרב אחישי על השעות הרבות והעזרה הגדולה בתיפעול האתר.

קריאת שמע 1.mp4
קריאת שמע 2.mp4
שבוע פרשת צו - שבת הגדול
פסחים פרק ד משנה ח.mp4

פסחים פרק ד משנה ח'


פסחים פרק ד משנה ז.mp4

פסחים פרק ד משנה ז'


פסחים פרק ד משנה ו.mp4

פסחים פרק ד משנה ו'

לימוד מהנה

פסחים פרק ד משנה ה.mp4

פסחים פרק ד' משנה ה'

לימוד פורה

פסחים פרק ה משנה א.mp4

פסחים פרק ה משנה א

לאחר ראית הסרטון

סמן מקרה/ דין

עבודה בחוברת

תלמוד 1.mp4

ג"מ שיעור 1 מח:- מט.

לאחר ראיית הסרטון

כתוב את המילים הקשות...ופרושן

כתוב תרשים סוגיה

דברי הימים א' פרק ב' – שאלות חזרה


פסחים פרק ד סוף.mp4

פסחים

סיום פרק ד'

בס"ד יום א' כ"ה ניסן תש"ף

דברי הימים א' פרק ב' – שאלות חזרה

יש לשנן בקול את פרק ב'

1. מי היה אבי (מקים) קרית יערים?

2. פילגש כלב נקראת "עיפה" עיין בפרק א', מי עוד נקרא כך?

3. מי מת בלא בנים? (2 אנשים)

4. לירחמיאל היה בן שנקרא כמו דודו (אח של ירחמיאל) מי הוא?

5. מה שם העבד המצרי של ששן?

6. איך קראו לבני חברון?

7. מי היו נשי כלב בן חצרון (3 נשים)?

8. מאיזה מבני יהודה (ער, אונן, שלה, זרח ופרץ) נולד דוד?

9. מי היה עכר ומדוע נשתנה שמו?

10. מי היו בני דודים של דוד (4 לפחות)?

11. איך קראו לאשת יהודה, ומי היו בניה?

ממי עוד נולדו ליהודה בנים, מה שמם?

12. היכן ישבו משפחות סופרים?

13. איך קראו לבני חברון?

14. מי התחתן עם בת מכיר, ובן כמה הוא היה כשהתחתן?

עבודה שבועית בעברית (לאחר ראיית הסרטונים)

יום א' – סודות הלשון ע"מ 44-45

יום ב' – סודות הלשון ע"מ 48-49

יום ד' – בין השורות ע"מ 82-85

יום ה' – בין השורות ע"מ 86-88קיץ שמח ובריא לכולם

יש להוריד את הקובץ כדי לראות את המערכת.


משנה פסחים פרק ה משנה ב.mp4

משנה פסחים פ"ה משנה ב'

אלופים יש לשנן בקול את המשנה 3 פעמים ואח"כ לסמן מקרה/דין

עבודה בחוברת

ולא לשכוח לשלוח לי אישור שעשיתם


בס"ד יום ב' כ"ו ניסן תש"ף

דברי הימים א' פרק ג' – שאלות חזרה

1. כמה בנים היו ליאשיהו, ומי הם?

2. מי היו בני פדיה? באיזה ספר למדנו על אחד מהם בעבר? ומה למדנו עליו?

3. מי היו בני נעריה? ומי היה אביו?

4. כמה בנים נולדו לדוד בחברון?

5. כמה בנים נולדו לדוד בירושלים?

6. מי היה הבן השני שנולד לדוד בחברון? עיין בספר שמואל ב' פרק ג' – כיצד הוא מכונה?

רשות – מדוע יש שינוי בשמו?


תלמוד כו ניסן.mp4

שיעור זום בג"מ

כ"ו ניסן

כתוב את המילים הקשות...ופרושן

כתוב תרשים סוגיה


דבהיא 3 פרק ח,כט - ט,לה.mp4

שיעור בנביא

כ"ז ניסן יום השואה

דברי הימים סוף פרק ח'- פרק ט פ"ס ל"ה

שאלות בקיאות פרק ט' בדברי הימים א'

 1. מי היה ממונה על מעשה החביתים? היכן הזכרנו אותו קודם בפירקנו?

 2. על מה היו ממונים בני קהת?

 3. היכן שמרו השוערים (פ"ס כ"ד)?

 4. מתי הצטרפו אחיהם שגרים בשאר הארץ(בחצריהם-פ"ס כ"ב)?

 5. על מה היו הלויים ממונים?

 6. מי מבני פרץ בן יהודה ישב בירושלם?

 7. מי מבני שלה (השילוני) בן יהודה ישב בירושלם?

 8. מי מבני זרח בן יהודה ישב בירושלם?

 9. כמה מבני בנימין ישבו בירושלם? מי היו ראשים עליהם (4)?

 10. כמה מו הכהנים ישבו בירושלם, במה היו גיבורי חיל?

 11. צאצאים של מי היו הלוים שומרי הסיפים לאוהל?

 12. מי היה אחרי על הלויים לפנים (בעבר)?

 13. מי יסד את המשמרות באמונה?

בהצלחה רבה

זום משנה כז ניסן פסחים פה מג.mp4

שיעור זום משנה 2

כ"ז ניסן יום השואה

המייל הנכון להחזיר תשובות

yitzchakgo@etzhaim.org.il

שיעור זום משנה פרק ה משנה ג.tmp

שיעור זום משנה 1

כ"ז ניסן יום השואה

אלופים

יש לשנן בקול את המשנה 3 פעמים ואח"כ לסמן מקרה/דין

עבודה בחוברת

ולא לשכוח לשלוח לי אישור שעשיתם

כח ניסן פסחים פה מד.mp4

משנה- כ"ח ניסן

מזכיר לכם ביום שישי מבוחן במשנה על פרק ה'(כל מה שלמדנו)

 • יש לשנן את המשנה 3 פעמים, ולסמן מקרה דין.

 • עבודה בחוברת

 • לסיום יש לשנן את פרק ה' (כולו) פעם אחת

בהצלחה

נא לעדכן שעשיתם - אל תאכזבו, הא

שאלות חזרה בדברי הימים א' פרק ד' (עד פ"ס כ"ז)

1. כתוב מי הקים את:

· מרשה

· זנוח

· עיר נחש

· לכה

· אשתמוע

· בית לחם

· שוכו

2. שנים נקראו "אבי גדור" בפרקנו, מי הם?

3. איך קראו לנכד של כלב בן יפונה?

4. איך קראו לאביו של עתניאל?

5. מי היה "אבי גיא חרשים"?

6. מי היו נשי "אשחור אבי (מקים) תקוע", ומי היו בני כל אישה?

7. מה ביקש יעבץ מא-לקי ישראל?

8. מי היה אבי "חושה", ומי היה אחי "שוחה"?

9. מי היו בני שימון?

10. מי היו בני שמעון?


תלמוד כח ניסן.mp4

תלמוד - זום - כ"ח ניסן

שאלות חזרה על המשנה

 1. מה דין שור שנגח אישה בלי כוונה ויצאו ילדיה?

 2. הסבר מה הכוונה "ויצאו ילדיה"?

 3. במה נחלקו ת"ק ורבן שמעון בן גמליאל?

 4. מדוע משלם דמי ולדות לבעל ולא לאישה?

 5. הסבר: "שמין את האישה"?

 6. "כמה היא יפה"?

וקצת על הג"מ שלמדנו

 1. מה מדייקת המשנה מהדין הראשון?

 2. מה אומר רב אדא בר אהבה?


תלמוד 2 זום כט ניסן.mp4

כ"ט ניסן - זום תלמוד המשך


תלמוד זום 1 כט ניסן.mp4

כ"ט ניסן - זום תלמוד

היום לא נתנו ש.ב. יש לחזור למבחן במשנה מחר

בוחן על פרק ה' משניות א'- ד'

כמו כן יש לשנן בקול פרקים א'-ג' במשנה פסחים.


כט ניסן דברי הימים פרק ט הסבר א-כ.mp4

כ"ט ניסן- נביא

דברי הימים א' פרק ט' (א'-כ') - הסבר


בחן במשנה פסחים פרק ה.docx


בוקר טוב וחודש טוב לכל המתמידים הצדיקים.

אהובים

מצורף מבחן קל מאוד במשנה, ניתן להשתמש בחומרי עזר.

יש לשלוח לי את התשובות/צילום של המבחן עד יום ראשון הבעל"ט (להקפיד שהצילום יהיה ברור).

שבת שלום ומבורך