ה' עליהם יחיו

כיתה ו' היקרים

שבוע פרשת אחרי מות - קדושים

בוקר טוב וחודש טוב לכל המתמידים האלופים

קיץ שמח ובריא לכולם

לבקשתכם - המערכת שעות


מבדק בתלמוד שור שהיה מתכוון לחברו.docx

ז' אייר - מבדק בתלמוד

בהצלחה רבהו' אייר - זום משנה פו מא.mp4

ו' אייר - משנה

פסחים פרק ו' משנה א'

יש לשננן את המשנה 3 פעמים ולעבוד בחוברת.

 1. במה חולקים ר"א וחכמים לגבי הכלל "החי נושא את עצמו"?

 2. במה חולקים ר"ע וחכמים לגבי הוצאה מחוץ לתחום?

 3. מדוע סובר ר"א שמותר להרכיב ולהביא את הכבש מחוץ לתחום?קרית שמע 3 פרשה שניה.mp4

ו' אייר - ק"ש פרשה שניה

מחר בע"ה מבחן בג"מ על מה שלמדנו.

מהמשנה ועד סיום תירוצו של רב אדא.

המבחן עם כל חומר שרוצים פתוח, כולל השיעורים המוקלטים, שוטנשטיין וכדו'.

כדאי לחזור ולהתכונן טוב כי השאלות דורשות הבנה ולא רק דיקלום.

בהצלחה רבה.

ו אייר דברי הימים א פרק ט הסבר כ-לד.mp4

ו' אייר - דברי הימים

המשך הסבר פרק ט' פסוקים כ'-לד'

 1. הסבר: "פנחס...לפמים ה' עמו" , מה הפשט ומה גילו לנו חז"ל?

 2. מה הכוונה "הברורים לשוערים"?


ד' אייר פסחים שינון פרק ג,ד.mp4

יום הזיכרון לחללי צה"ל

פסחים שינון פרקים ג' +ד'ד' אייר שינון פסחים פרקים א,ב.mp4

יום הזיכרון לחללי צה"ל

פסחים שינון פרקים א' +ב'

ג' אייר פסחים פה משניות ח,ט.mp4

ג' אייר משנה

פרק ה' משניות ט'+י'

לאחר ששמעתם את השיעורים יש לסיים את הפרק בחוברת.

יישר כח לכל המתמידים האהובים


ג' אייר זום תלמוד.mp4

ג' אייר - תלמוד

שאלות חזרה על דברי הימים א' פרק ה'

 1. כמה בני חיל מבני ראובן גד וחצי מנשה נלחמו בההגיראים?

 2. מדוע ניצחו בני גד ראובן וחצי מנשה?

 3. מה היה המלקוח (השלל)?

 4. היכן ישבו חצי שבט המנשה?

 5. היכן ישבו בני גד?

 6. מתי התייחסו בני גד? האם התאריכים זהים? הסבר?

 7. מי היה ראש לבית אבות שבט גד?

 8. מי היה המשנה לבני גד?

 9. ממי ניטלה הבכורה? מדוע ?

 10. למי נתנה הבכורה?

 11. עם מי עשו בני ראובן מלחמה? מתי?

 12. מי ישב בערער עד נבו?

 13. בני ראובן נחלו בדרום עבר הירדן המזרחי, והגיעו דרך המדבר (במזרח) עד נהר פרת בצפון. מדוע?

 14. איך קראו לבנו של יואל?

 15. איך קראו למלך אשור?

ג' אייר פסחים פה מז.mp4

ג' אייר - משנה

פרק ה' משנה ח'

ב אייר זום תלמוד.mp4

תלמוד - ב' אייר

חזרה על הסוגיה הנלמדת

בבקשה לשנן בקול את הסוגיה ולחזור על המילים הקשות

יש לכתוב סיכום סוגיה על שלבים 1+2

שאלות חזרה על דברי הימים א' פרק ד' (כ"ד-סוף)

 1. מי הם ארבעת האנשים שהלכו בראש חלק מבני שמעון להר שעיר?

 2. מדוע הלכו בני שמעון ל"מבוא גדור"?

ממי כבשו בני שמעון את האיזור?

מתי זה היה (בימי איזה מלך)?

 1. מי היו משובב, ימלך ויושה

 2. יואל ויהוא

אליועיני,יעקבה,ישוחיה,עשיה,עדיאל, ישימאל ובניה

זיזא?

 1. כמה ערים מנו (ספרו) לשבט שמעון?

כמה ערי חצרים מנו לו?

איזה ערים מתחילות באות ב'(5)?

 1. מי הכה את שארית הפלטה לעמלק?

 2. היו לי 16 בנים? __________ בן __________.

כמה בנות היו לי?

ב שבט משנה פסחים פה משניות ה,ו.mp4

משנה - ב' אייר

פ"ה משניות ה' +ו'

מטלות

לשנן משניות ה'+ו' שלוש פעמים

לסמן מקרה/ דין

עבודה בחוברת

לסיום לשנן פרק ד'

לא לשכוח לשלוח לי צילומים או אישור

המייל שלי -yitzchakgo@etzhaim.org.il