ה' עליהם יחיו

כיתה ו' היקרים

שבוע פרשת אמור

יג אייר דבהיא פר יא,א-ט.mp4

י"ג אייר - נביא, הסבר

דברי הימים א' פרק י"א פס' א'-ט'


יג אייר דבהיא פר יא פס א-יט שינון.mp4

י"ג אייר - נביא, שינון

דברי הימים א' פרק י"א פס' א'-יט'


יג אייר זום תלמוד.mp4

י"ג אייר - תלמוד


י"ב אייר - שיעור משנה

שאלות חזרה בדברי הימים א' פרק ו' (פ"ס ל"ה - סוף)

 1. למי משבט לוי היה הגורל הראשון לקבל ערים בארץ?

 2. כיצד התחלקה חברון?

 3. כמה ערים נתנו לכהנים? ______ מאיזה שבטים?

 4. כמה דורות מיוחסים לאהרן הכהן?

 5. הסבר: מגרש העיר

שדה העיר

חצרי העיר

 1. כמה ערים נתנו לבני גרשום? ______ מאיזה שבטים?

 2. כמה ערים נתנו לבני מררי? ______ מאיזה שבטים?

 3. כמה ערים נתנו לבני קהת הנותרים? ______ מאיזה שבטים?

 4. איזה שבט חסר (לא נתן ערים לבני לוי)? רשות - עיין בפ"ס מ"ו במלבי"ם וכתוב מדוע?


יב אייר - תלמוד מאי קאמר.mp4

י"ב אייר - שיעור בתלמוד


יא אייר דבהיא פט פס לה-פי פס יד הסבר.mp4

י"א אייר - נביא, הסבר

פרק ט' פס' ל"ה - פרק י' פס' יד


יא אייר דבהיא שינון סוף פט +פי.mp4

י"א אייר - נביא, שינון

פרק ט' פס' ל"ה - פרק י' פס' יד

משימה לשינון

יש לכתוב במחברת את כל המילים הקשות (תוך כדי השינון)

ובשיעור ההסבר יש לכתוב בצידם את הפירוש


יא' אייר משנה זום.mp4

י"א אייר - משנה, זום

פסחים פרק ו' משנה ב'


י אייר פסחים פו משניות ג,ד.mp4

י' אייר - משנה

פסחים פרק ו משנה ג'+ד'

לא לשכוח לשנן 3 פעמים

לעשות את החוברת

וכמובן מקרה דין

אשריכם


י' אייר - זום תלמוד דמי וולדות.mp4

י' אייר - תלמוד

"כיצד משלם דמי ולדות"

יש לרשום סיכום סוגיה (2 שלבים)

דברי הימים א' פרק ו' - שאלות חזרה (א'-ל"ד)

 1. מי היה המשורר הראשי מבני קהת?

 2. מי היה המשורר הראשי מבני מררי?

 3. מי היה המשורר הראשי מבני גרשום?

 4. איפה היו משרתים המשוררים עד שבנה שלמה את בית ה'? (רשות - ראו מחלוקת רש"י ורד"ק שדיברנו עליה בכיתה)

 5. מתי העמיד דוד את המשוררים לשרת שם?

 6. כמה דורות מנויים לבני מררי?

 7. כמה דורות מנויים לבני קהת? (קצת מאתגר)

 8. כמה דורות מנויים לבני גרשום?

שאלות 6-8 פ"ס ד' - ט"ו


ט אייר זום תלמוד.mp4

ט' אייר

שבוע טוב

מצורף שיעור זום בג"מ

בבקשה לראות שוב את השיעור במשנה מיום חמישי

(פרק ו' משנה א') וללמוד את משנה ב'.

צופר למצליחים

כשנחזור בל"נד.

לא לשכוח לעשות את המבחן בחשבון

ומי שעוד לא עשה גם את המבחן בג"מ


שבוע פרשת אחרי מות - קדושים

בוקר טוב וחודש טוב לכל המתמידים האלופים

קיץ שמח ובריא לכולם

לבקשתכם - המערכת שעות


מבדק בתלמוד שור שהיה מתכוון לחברו.docx

ז' אייר - מבדק בתלמוד

בהצלחה רבהמבדק שני - שור שהיה מתכוון לחברו.docx


חברה, בהצלחה רבה

נא לכתוב שם עם הדף לפני שאתם מצלמים ושולחים

המבחן נשלח גם למייל אפשר להוריד אותו ולשלוח לי (לא לשכוח שם)

נא לא לענות לי ישר במייל אלא בקובץ מצורף

תודה רבה

יישר כח גדול על ההשקעה