תורה

⬇ פרשת בהר בחוקותי⬇

⬇ בהר בחוקותי עליית חמישי⬇

בהר בחוקתי 5 חמישי .mp3

⬇ בהר בחוקותי עליית שישי ⬇

בהר בחוקתי 6 שישי.mp3

⬇ בהר בחוקותי עליית שביעי ⬇

⬇ בהר בחוקותי עליית שני⬇

בהר בחוקתי 2 שני.mp3

⬇ בהר בחוקותי עליית שלישי ⬇

בהר בחוקתי 3 שלישי .mp3

⬇ בהר בחוקותי עליית רביעי ⬇

בהר בחוקתי 4 רביעי.mp3

⬇ בהר בחוקותי עליית ראשון⬇

בהר בחוקותי 1 ראשון.mp4