שלום לאלופים!

בני כיתה ז' היקרים שלנו

ברוכים הבאים לכיתה הווירטואלית שלנו,

אשריכם ואשרי חלקיכם על ההתמדה.😊

לפניכם שיעורים שהוכנו במיוחד עבורכם!!! אז יללה קדימה לעבודה!