ח


כיתה ח קידושין שיעור 1.mpg

שיעור יום ראשון כה ניסן
שיעור 2 קידושין.mp4

שיעור יום שלישי כז ניסן


יום רביעי

לא הצלחתי להעלות את הסרטון...העלתי לקבוצת ההורים בווטסאפ נא לצפות בו!!

העבודה להיום היא לחזור ולרענן את מהלך הסוגיא 2 הפרושים בחלק השלישי של המשנה,+2 ההלכות הראשונות שהגמרא לומדת מדברי ר אמי.

אחרי שהתרעננתם נא ללמוד היטב את ההלכה ה3 הנלמדת מרב אמי"מעות בעלמא חוזרים"(מה זה מעות בעלמא,ואיך זה קשור לעניננו לקרוא את רשי היטב לאט,לנסות להבין. זה קצת מורכב אך זה מסביר מדוע הוא מגדיר את התמרים הראשונים שנאכלו,כמלוה.אחרי שסיימתם,עברו לתוספות על דברי הגמרא האלו,ברובו הוא כמו רש"י אך הוא מוסיף שאילו היו המעות מתנה,לא רק שהתמרים לא היו מלוה אלא גם היה צירוף בין התמרים.עצרו שם ונסו להבין את הדברים.מחר בעזרת השם נראה סוף דברי התוספות שמנסה לתלות את מחלוקת רב ושמואל ור אמי בשאלה זו האם מעות חוזרים או מעות מתנה.

בהצלחה!