שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה
היו משתגעים ומתלהטים אחריה
ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה
כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם

אור החיים הקדוש

למידה מרחוק
א 💠 ב 💠 ג1 הרב שמעון💠 ג2 הרב חננאל

ד1 הרב עידן 💠 ד2 הרב דוד 💠 ה

ו 💠 ז 💠 ח

לוח צלצולים בנים תשפב.docx
לוח חופשות בנים תשפב.docx