שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה
היו משתגעים ומתלהטים אחריה
ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה
כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם

אור החיים הקדוש

שיעור מחשבים לכיתה ד

1. חידון שמואל א, יא | 2. פקמן שמואל א פרק ג חזרה | 3. מנדלות