"אין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם
של תינוקות של בית רבן"


תלמוד תורה עץ חיים

עולים תש"פ ת"ת "עץ חיים"

סרטון מאמין בניסים

מאמין בניסים עץ חיים.mp4