שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה
היו משתגעים ומתלהטים אחריה
ולא יחשב בעיניהם
מלא עולם כסף וזהב למאומה
כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם