ו

האזינו - שלישי - הסבר.mp4פרשת האזינו - שלישי.docx

יום רביעי כ"ז אלול תש"פ

שיעור תורה


דף חזרה ובא אחר ונתקל בה חלק 1.docx

תלמוד בבלי

דף חזרה לדף כז:


יום רביעי כ"ז אלול תש"פ

האזינו - ראשון - שינון.mp4
האזינו - ראשון - הסבר.mp4
פרשת האזינו - ראשון.docx
האזינו - שני - שינון.mp4
האזינו - שני - הסבר.mp4
פרשת האזינו - שני.docx