טבלת קישורי זום וטלפונים של הרבנים.docx

טבלת קישורי זום לשיעורים וטלפונים של רבנים

אם יש בעיה ומשהו לא עובד שואלים את הרב של השיעור

שלום לכולם!

מערכת שבועית

שימו לב! יש קישורים בעמודי השיעורים וגם יש דף עם כל הקישורים לכל השיעורים . בהצלחה!!!!

מערכת חטיבה למידה מרחוק כיתה ו זמן חורף 1.docx
דף סיכום שבועי שלח ליה רב חסדא לרב נחמן.docx

מי שעוד לא שלח לי סיכום שבועי בגמרא נא להזדרז!!

לענות ולשלוח לי למייל emanuelha@etzhaim.org.il

בהצלחה!!!!