Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

כיתה ו'

וזאת הברכה - שלישי.mp4וזאת הברכה יג-כד.docx

יום חמישי י"ג תשרי

וזאת הברכה שלישי

"בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכות"

חג שמח


ישיבה בסוכה דף חזרה.docxישיבה בסוכה.mp4

שיעור בהלכות ישיבה בסוכה

יג תשרי יום חמישי

חג שמח ובהצלחה


zoom_2909c.mp4

שיעור חשבון ליום חמישי

אפשר לשלוח שאלות בקשות וכד' לאימייל nachumTra@etzhaim.org.il


זאת הברכה שני.mp4וזאת הברכה - שני.docx

יום רביעי י"ב תשרי

וזאת הברכה - שני

בהצלחה רבה


הלכות 4 המינים.docx

דף חזרה קצר ארבעת המינים-יב תשרי


שיעור בהלכות ארבעת המינים.mp4

מהלכות ארבעת המינים- יב תשרי

יום רביעי

דף חזרה הלכות סוכה יא תשרי.docx

דף חזרה בניית סוכה יא תשרי


מהלכות בניית סוכה.mp4

שיעור הלכות בניית סוכה יא תשרי

יום שלישי

וזאת הברכה ראשון 1.mp4
וזאת הברכה ראשון 2.mp4
וזאת הברכה ראשון.docx
zoom_0.mp4


שיעור ליום שלישי

zoom_2909a.mp4

שיעור 1 ליום רביעי


zoom_2909b.mp4

שיעור 2 ליום רביעי