כיתה ו'

דף חזרה הלכות סוכה יא תשרי.docx

דף חזרה בניית סוכה יא תשרי


מהלכות בניית סוכה.mp4

שיעור הלכות בניית סוכה יא תשרי


האזינו חמישי שישי.mp4

יום חמישי - ו' תשרי

תזכורת - היום תאריך אחרון לשלוח עבודות בתורה (חוץ משל היום שאפשר עד יום ג' י"א תשרי)


האזינו פס לד-מג.docx

ב"ה זכינו ללמוד ביחד הרבה זמן (וצפוף) ומטבע הדברים יתכן שפגעתי ועל כן אבקש סליחה,

גמר חתימה טובה

יצחק


דף חזרה בעל פה יום כיפור.docx

דף חזרה קצר וחשוב. בהצלחה!


שיעור הלכות יום כיפור.mp4

יום חמישי ו תשרי הלכות יום הכיפורים


האזינו סוף כו - לג.mp4

יום רביעי ה' תשרי

תורה - שיעור שני

דף העבודה של אתמול - שייך גם לשיעור הזה

אם נתקלתם בבעיה אפשר להתקשר אלי 0542536004


האזינו רביעי - הסבר.mp4

תורה - שיעור 1 - יום שלישי ד' תשרי

האזינו פ"ס - י"ט - כ"ה


האזינו - רביעי.docx

פרשת האזינו דף סיכום ללימוד פ"ס י"ט - ל"ג

יש להגיש (במייל המצורף yitzchakgo@etzhaim.org.il) עד יום ה'

יש לכתוב שם על הדף ולהקפיד לשלוח צילום ברור או קובץ

בהצלחה


האזינו - שלישי - הסבר.mp4פרשת האזינו - שלישי.docx

יום רביעי כ"ז אלול תש"פ

שיעור תורה


הלכות תשובה לרמבם חלק 2 ה תשרי.mp4

הלכות תשובה לרמבם חלק 2 ה תשרי


הלכות תשובה לרמבם חלק 2.docx

שאלות חזרה לשיעור הלכות תשובה ה תשרי


דף חזרה ובא אחר ונתקל בה חלק 1.docx

תלמוד בבלי

דף חזרה לדף כז:


יום רביעי כ"ז אלול תש"פ

האזינו - ראשון - שינון.mp4
האזינו - ראשון - הסבר.mp4
פרשת האזינו - ראשון.docx
האזינו - שני - שינון.mp4
האזינו - שני - הסבר.mp4
פרשת האזינו - שני.docx
דף משימה שיעור הלכות תשובה 1.docx

לצערי יש תקלה בשיעור חשבון המוקלט. יש לכם כאן דף משימה כהמשך לשיעור הלכה. בהצלחה.