דף סיכום וחזרה סוגיית עביד איניש דינה לנפשיה חלק 1.docx

דפי עזר לסיכום הסוגיא

בנתיים יש כאן את חלק 1

בהצלחה!!!!

את התשובות להגיש במפגש סוף שבוע או לשלוח לי למייל אחרי שעניתם על כולם.

סיכום וחזרה סוגיית עביד איניש חלק 2.docx

דף חזרה חלק 2. בהצלחה!!!!


עביד איניש חלק 3.docx

דף חזרה חלק 3- בהצלחה!!!!