דף הסבר וחזרה מפקיר נזקיו ר' יוחנן ור' אלעזר.docx

דף סיכום וחזרה חלק 1 ד אדרדף חזרה כח רבי יהוד אומר וכו.docx

דפי עזר לסיכום הסוגיא דף כח: למטה- רבי יהודה אומר וכו'

בנתיים יש לכם כאן את חלק 1

בהצלחה!!!!

את התשובות לשלוח לי למייל אחרי שעניתם על כולם.

גמרא כט. למעלה.docx

דף חזרה שני כט. למעלה לעשות ולשלוח עד יום ראשון