דף חזרה ל. 1.docx

דף חזרה למבחן חלק 1 חולק גם בכיתה


בעף עבודה המצניע את הקוץ.docx

דף חזרה למבחן חלק 2 חדש!!!


מבחן סוגיית איתמר מפקיר נזקיו.docx

מבחן סוגיית איתמר מפקיר נזקיו בהצלחה!!!


תרשים זרימה איתמר מפקיר נזקיו.docx

תרשים זרימה איתמר מפקיר נזקיודף הסבר וחזרה מפקיר נזקיו ר' יוחנן ור' אלעזר.docx

דף סיכום וחזרה חלק 1 ד אדרדף חזרה כח רבי יהוד אומר וכו.docx

דפי עזר לסיכום הסוגיא דף כח: למטה- רבי יהודה אומר וכו'

בנתיים יש לכם כאן את חלק 1

בהצלחה!!!!

את התשובות לשלוח לי למייל אחרי שעניתם על כולם.

גמרא כט. למעלה.docx

דף חזרה שני כט. למעלה לעשות ולשלוח עד יום ראשון