הלכה כיתה ו

הלכות פרשת זכור.docx

הלכות פרשת זכור

עברו על ההלכות בדף וענו על השאלות.

בהצלחה!!!!הלכה ג ה-ו.docx

דף חזרה מקום התפילה

סעיפים ה-ו

מקום התפילה סעי ה-ו.mp4

פרק ג- מקום התפילה

סעיפים ה-ו

פק ג פס ג-ד.docx

דף חזרה פרק ג-

פס' ג,ד

הלכה ג פס ג-ד.mp4

פרק ג- מקום התפילה

פסקאות ג-ד

הלכה פרק ג פסקאות א-ב.docx

דף חזרה וההפסקאות

פרק ג פס א-ב

הלכה פרק ג פס א-ב.mp4

פרק ג- מקום התפילה

פסקאות א-ב

מנין פסקאות ט-י.mp4

שיעור 14 המנין פסקאות ט-י

פרק ב- המנין סע ה עד י.docx

דף חזרה שבועי-מחולק לסעיפים. תעשו בקצב שלכם.

הדף כולל את הפסקאות מהן למדנו

המנין סעיף ז-ח.mp4

שיעור 13- המנין סעיפים ז-ח

המנין סעיפים ה-ו.mp4

שיעור 12- המנין סעיפים ה-ו

דף חזרה פרק ב פסקאות א-ד.docx

דף חזרה ומקורות לפרק ב- המנין- סעיפים א-ד

המנין סעיף ג-ד.mp4

הלכות תפילה שיעור 11

פרק ב המניין סעיפים ג-ד

הלכה- המניין סעיף א וב.mp4

הלכות תפילה שיעור 10

פרק ב -המניין [סעיפים א וב]

הלכה- המניין סעיף א וב.mp4

הלכות תפילה שיעור 10

פרק ב -המניין [סעיפים א וב]

הלכה סעיף י וסיכום פרק א.docx

דף חזרה על שיעורים 8 ו9 [סיכום פרק א]

סיכום פרק א.mp4

שיעור 9-סיכום פרק א

שיעור תפילה 8 לשון התפילה.mp4

הלכה האם חייבים להתפלל בשפת הקודש?

שיעור 8 ז חשוון

תפילה 5 א חשוון.docx

דף חזרה ומקורות תפילה 5

שיעור הלכה 5 א חשוון.mp4

הלכות תפילה 5-א חשוןן

תפילה 4.docx

דף מקורות עם סעיפי השיעור ומקבץ שאלות חזרה קצר

הלכות תפילה 4 ל תשרי.mp4

הלכות תפילה-יום ראשון ל' תשרי

הלכה חזרה שיעור 7.docx

דף חזרה קצר שיעור 7

הלכה 7.mp4

ד חשוון

הלכות תפילה שיעור 7

האם חייב להשמוע מה שמתפלל? ואם רק הרהר מה דינו?

תפילה 6.docx

דף חזרה תפילה 6

הלכה 6.mp4

הלכות תפילה6 למה דווקא 3 תפילות? ומי שלא מצליח לכוון בתפילה?

ב חשווןבעקבות הרב עובדיה.mp4

ג חשוון בעקבות הרב עובדיה

שלום לכולם היום השיעור הוקדש למורינו הרב עובדיה זצ"ל. בתחילת השיעור אני מדבר ומסביר אחר כך שיתפתי אתכם בסרטון שבו אני מסביר תוך כדי אך הוא לא שלם. לשימחתי גיליתי שהרב אחישי העלה את הסרט המלא לדף הראשי של האתר כך שתוכלו להשלים אותו שם אם תרצו.


המשימה היום כך:

איזה מידות אני לומד מהרב?

מה אני רוצה לאמץ לעצמי?

איזה סיפור הכי נגע בי ולמה?

לשלוח לי למייל הקבוע