מסכת מגילה.pdf

משנה הרב דוד

יום ראשון ד' שבט תשפ"א

מבחן על פרק כד'

יום חמישי א' שבט תשפ"א

כד שאלות.doc

שאלות חזרה למבחן על פרק כד'


יום שני

zoom_0.mp4

פרק כג משנה א' (עד דקה 15)

שיעורי בית מצורפים בסרטון