מסכת מגילה.pdf

משנה הרב דוד

יום חמישי ו' אדר תשפ"א

מבחן על פרק ב' מסכת מגילה.docx

מבחן על פרק ב' מסכת מגילה

יום שלישי ד' אדר תשפ"א

שלות חזרה פרק ב' מסכת מגילה.doc

שאלות חזרה על פרק ב'

יום חמישי כב' שבט תשפ"א

מבחן על פרק א'


יום ראשון ד' שבט תשפ"א

מבחן על פרק כד'

יום חמישי א' שבט תשפ"א

כד שאלות.doc

שאלות חזרה למבחן על פרק כד'


יום שני

zoom_0.mp4

פרק כג משנה א' (עד דקה 15)

שיעורי בית מצורפים בסרטון