'מתמטיקה כיתה ו'

email: nachumTra@etzhaim.org.il

נושאי לימוד (מעודכן 24.01 למניינם):

מבחן מצ"ב

shvarim pshutim class 6 mivdak 4 (1).pdf

דף חזרה לנושאים 13-16

נושאים 10-12.pdf

דף חזרה לנושאים 10-12

27012021b.mp4

סרטון 3 טו בשבט נושאים 13-16

27012021a.mp4

סרטון 2 טו בשבט דף חזרה נושאים 13-16

27012021.mp4

סרטון 1 טו בשבט דף חזרה נושאים 13-16

27012021d.mp4

טו בשבט סרטון 5 נושאים 10-12


27012021c.mp4

טו בשבט סרטון 4 נושאים 10-12


מבחן 10-16.pdf

טו בשבט מבחן 10-16 נא להגיש עד יום שני (1/2/2021 למניינם) 24:00

אין להשתמש בחומר פתוח או בסרטונים.

בהצלחה!!!