'מתמטיקה כיתה ו'

email: nachumTra@etzhaim.org.il

נושאי לימוד (מעודכן 23.11 למניינם):

שברים פשוטים- מסיימים נושא 8 גיאומטריה- נושא 3

zoom_0811.mp4

1


zoom_0811b.mp4

2

zoom_0811c.mp4

3

דוגמא למבחן תלמיד.pdf

דוגמא למבחן ביום חמישי כה' במרחשוון נושאים 1-3

חומר מעודכן למבחן: ספר "שברים פשוטים" מההתחלה עד עמוד 42

מבחן 1doc.pdf

יום חמישי כה' במרחשוון (12.11 למניינם)

מבחן מצורף PDF.

נא לשלוח תשובות לאימייל עד ליום ראשון (כח' במרחשוון) לכל המאוחר. בהצלחה בע"ה.

זמין היום בזום בין השעות 14:25 ל-14:40 לשאלות בנוגע למבחן

לא יתקיים שיעור