ו-ז משולבת

האזינו - שלישי - הסבר.mp4

יום רביעי כ"ז אלול תש"פ

שיעור תורה

פרשת האזינו - שלישי.docx
האזינו - שני - שינון.mp4
האזינו - שני - הסבר.mp4
פרשת האזינו - שני.docx
האזינו - ראשון - שינון.mp4
האזינו - ראשון - הסבר.mp4
פרשת האזינו - ראשון.docx