מזל טוב לדוד בן מאיר לרגל הכנסו לעול מצוות

"ותן בליבנו בינה - להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות

את כל דברי תלמוד תורתך באהבה"

יהי רצון שתעלה בסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ומלאכי (שליחי) א-לקים עולים ויורדים בו

ועשה נחת רוח לבוראך למעלה ולהוריך ולכל משפחתך(סבים, סבתות, דודים וכו') ומכריך.

מאחלים - כיתה ז'

הודעה חשובה ומשמחת

בע"ה זכינו והחל מיום שלישי כ"ג מרחשוון נתחיל ללמוד בבקרים בחצר (המקורה) של משפחת שטיין, רח' אחד העם 51 רעננה.

נתחיל את היום בשעה 8:30 - תפילת שחרית (מצטרפים למנין חצר קיים),

לאחר הפסקת אוכל קצרה ומפגש חברים נלמד מ-9:30 עד שעה 11:45.

דברים חשובים

1. תודה רבה למשפחת שטיין שמאפשרת לנו ללמוד בחצר שלהם

2. הקפדה על כללי משרד הבריאות (מסכות, ריחוק וכו')

3. המניין מתחיל "הודו" ב-8:30 -שעון שוויצרי, נא לדייק (ומי שצריך להניח תפילין - לבוא קצת קודם(

4. יש לקרוא ק"ש לפני התפילה כדי שלא יעבור הזמן.

5. יש להגיע עם ארוחת בוקר, סידורים (טלית +תפילין), ג"מ, מחברת וכלי כתיבה.

יש להדגיש שבאים ליום לימודים (קצר אומנם ובחוץ) - תלבושת והגעה בזמן וכדו'

לאחר הלימוד הבנים יחזרו לביתם ויצטרפו ללימוד מקצועות החול דרך המחשב כמו עד היום.

ג"מ בקיאות עם הרב איתמר - בזום, ושאר מקצועות החול ע"פ המערכת הקיימת.

זכות גדולה נפלה בחלקנו ללמוד ולהגות ביחד בתורה הקדושה

ובפרט בתקופה מתעתעת זו,

יש קושי גדול לכולנו לנהל סדר יום שלפני לא הרבה זמן היה מובן מאליו,

יהי רצון שיתקיים בנו מאמר חז"ל "תורה שלמדתי באף - היא שעמדה לי"

ונזכה להתאמץ ולאכול מפרות עמלנו (לבנים - עמל התורה, ולהורים - "עמלנו - אלו הבנים").

שוב תודה רבה למשפחת שטיין

יצחק גולדס

"אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך"


💖 שימו לב 💖

מצורפת כאן טבלה עם קישורים של כל השיעורים.

טבלת קישורי זום וטלפונים של הרבנים.docx

אם יש בעיה קודם פונים למי שמעביר את השיעור- מצורפים טלפונים של כל הרבנים.

מערכת שבועית


מערכת חטיבה למידה מרחוק כיתה ז זמן חורף 1.docx


כל הקישורים לשיעורי הזום נמצאים בטבלה המצורפת ובעמודי המקצועות

וכל השיעורים המוקלטים בקישורים (החדשים)

יום שלישי ט"ז במרחשוון

קישור למשימת בית בג"מ

שימו לב יש שני אפשריות לענות או לצרף קובץ word או לענות בתוך הדף

בהצלחה

יום שני כ"ב מרחשוון

משימת בית

ת"ש "מי שהיתה דרך הרבים עוברת לתוך שדהו..."

עיין גם במסכת בבא בתרא דף צט: וכתוב:

  1. מה המקרה במשנה?

  2. מה הדין?

  3. מה הקושי הנובע מהמשנה?

  4. הסבר על מי המשנה קשה (רב יהודה או רב נחמן או שניהם).

יש לענות במחברת ולבוא ליגאל עם המחברת

בהצלחה

יום שני ח' במרחשוון

היום בכיתה חזרנו על הקושיה הרביעית על רב יהודה

תזכורת - ביום חמישי תנתן משימת סיכום על חלק מהסוגיה

על המשימה ינתן ציון

בבקשה להתחיל להתכונן (לחזור טוב על החומר, לבדוק מה אינני מבין טוב ולשאול וכו,)

בהצלחה

יום רביעי י' במרחשוון

המשימה של את מול ממשיכה היום (כי לא כ"כ עשיתם אתמול)

לסכם את הקושיה 5,

חשוב וכתוב - מה קשה

על רש"י ומה אפשר לתרץ

המשך יום טוב

יום חמישי י"א במרחשוון - יום פטירת רחל אימנו

משימת בית – הגשה ביום שני.

יש לענות בהרחבה על 10 שאלות

בהצלחה

דף סיכום שלח ליה רב חסדא לרב נחמן.docx

יום חמישי ד' מרחשוון

היום חזרנו על הקושיה השלישית, למדנו את התירוץ והתחלנו את הקושיה הרביעית

משימת בית

יש לחזור ולגעת טוב את 3 הקושיות הראשונות

ללמוד היטב את רשימת המילים בארמית לבוחן ביום שני (הרשימה בדף ל הג"מ)

בהצלחה

משימת יום שני ר"ח חשוון

שבוע טוב כיתה ז'

מה שלומכם היום?

היום למדנו את המשך הסוגיה - קושיית רב כהנא על רב יהודה

משימת הכנה למחר

מה הקושיה הבאה

מה המקרה?, על מי המקרה קשה?, מה התירוץ?

בהצלחה יצחק

מומלץ ללמוד בחברותות בטל ולהעזר ברש"י.

משימת יום רביעי ג' חשוון

יום פטירת רבינו עובדיה יוסף זצ"ל

היום (יום ד') דיברנו:

על שימוש נכון בוואצפ, זהירות בהלכות לשון הרע שיותר מזיקים ונפוצים בוואצפ

כמו כן דיברנו על הרב עובדיה יוסף זיע"א

בג"מ - חזרנו על שתי הקושיות הראשונות ולמדנו את הקושיה השלישית

משימת בית - כתוב מה מתרצת הג"מ לדעת רב יהודה

כיתה ז' היקרים - ברוכים הבאים לזמן חורף

יהי רצון שישלח ה' ברכה בלימודינו

ונזכה ללמוד את תורתו לשמה מתוך שמחה

המצב שלנו מורכב ודורש מכם הרבה אחריות ובגרות

ללמוד ולחזור ולברר את הפרטים למרות הקושי הגדול בלימוד מרחוק.

אך מי שיתאמץ יראה ב"ה ברכה גדולה אפי' יותר ממה שהיה בכיתה.

בע"ה נעשה וחפץ ה' בידינו יצליח.