פרשת ויקרא תשפ"א

מזל טוב ליאיר אמרטלי בהכנסו לעול מצות

מאחלת כיתה ז'

עץ חיים

מבחן בתלמוד – מפקיר נזקיו - דף כט.docx

מבחן בג"מ - דף כט: - ט' ניסן תשפ"א

בבקשה להוריד את הקובץ לענות ולהחזיר בקובץ word/ תודה.

בהצלחה רבה

חג כשר ושמח

יצחק

פרשת משפטים תשפ"א

מזל טוב לאלישיב וכמן בהכנסו לעול מצות

מאחלת כיתה ז'

עץ חיים


הלכות יוט פרק א' המשך.docx

יום חמישי - כ' אדר

לימוד עצמי בהלכה - שאלות הכוונה

 1. תן דוגמא לכלל ש"סיכה הרי היא כשתיה"?,

האם אתה זוכר עוד דוגמא מהלכות אחרות?

 1. איזה מוקצה אסור ביו"ט ומותר בשבת?

מדוע אינו אסור בשבת?

 1. יו"ט ושבת הם חשובים ולכן צריך להתכונן אליהם ולהכין מראש ולא באותו יום.

תן דוגמא לדבר האסור בגלל דין "הכנה".

איזה הכנה מותרת?

 1. מהו יו"ט שני של גליות, במה הוא שווה ליו"ט ראשון (1), ובמה דיניו שונים(2)?

לימוד מהנה

הלכות שביתת יום טוב.docx

לימוד עצמי - שאלות הכוונה

1.איזה מועדים הרמב"ם לא מנה בהלכות האלו?

2. איזה מצוות עשה ומצות לא תעשה יש בכל חג?

3. במה שונה יו"ט משבת (2+2 דינים, הלכה א'-ד')

4. לצורך מי מותר לבשל ביו"ט?

5. כתוב 2 דוגמאות, שכותב הרמב"ם, למקרים שונים שמותר לבשל ביו"ט אע"פ שלא נאכל את המאכל ביו"ט?

לימוד מהנה

יום רביעי - י"ט אדר

שאלות חזרה בתורה

 1. כתוב מהן 3 התרומות שנצטוו ישראל לפי רש"י,

 2. באיזה תאריך ניתנה התרומה הראשונה?

 3. באיזה תאריך היתה התרומה השניה?

 4. באיזה תאריך היתה התרומה השלישית?

 5. כיצד יתכן שהיו אותו מספר אנשים בשני המנינים השונים (אף אחד לא גדל מגיל 19 ל-20!?)?

שאלות חזרה בהלכה

 1. כתוב 2 דוגמאות שכותב השו"ע - למקום שאינו צריך בדיקה? מדוע אינם צריכים בדיקה?

 2. כתוב איזה סוגי נרות אסור לבדוק חמץ(4)

 3. באיזה נר מותר לבדוק? מה עדיף לכתחילה?

 4. האם מותר לבדוק לאור החמה? פרט באיזה מקרים יהיה מותר?

שולחן ערוך · אורח חיים · סימן תלג א-ו.docx

פרשת משפטים תשפ"א

מזל טוב לטוב-רואי כהן ודוד חן בהכנסם לעול מצות

מאחלת כיתה ז'

עץ חיים

פרשת יתרו תשפ"א

מזל טוב לליעם ושליו בהכנסם לעול מצות

מאחלת כיתה ז'

שימו לב

לשיעור אנגלית מתקדמים ליחצו על הכפתור מצד שמאל


השיעור בימים ראשון וחמישי 13.45-15.15

קבוצת מתחילים ממשיכים עם הרב אליה ימים ראשון שלישי וחמישי ב13.30

מבחן בגמ – דף כח עמ ב.docx

יום שלישי ז' טבת

מבחן בג"מ

 1. המבחן עם ג"מ פתוחה

 2. יש לענות על השאלות ולשלוח לי חזרה עד שעה 16:00

 3. בהצלחה

 4. שאלות בתורה יש להגיש עד יום חמישי.


מערכת סגר 3 כיתה ז.docx

💖 שימו לב 💖

מצורפת כאן טבלה עם קישורים של כל השיעורים.

טבלת קישורי זום וטלפונים של הרבנים.docx

אם יש בעיה קודם פונים למי שמעביר את השיעור- מצורפים טלפונים של כל הרבנים.

יום שלישי ט"ז במרחשוון

קישור למשימת בית בג"מ

שימו לב יש שני אפשריות לענות או לצרף קובץ word או לענות בתוך הדף

בהצלחה

יום שני כ"ב מרחשוון

משימת בית

ת"ש "מי שהיתה דרך הרבים עוברת לתוך שדהו..."

עיין גם במסכת בבא בתרא דף צט: וכתוב:

 1. מה המקרה במשנה?

 2. מה הדין?

 3. מה הקושי הנובע מהמשנה?

 4. הסבר על מי המשנה קשה (רב יהודה או רב נחמן או שניהם).

יש לענות במחברת ולבוא ליגאל עם המחברת

בהצלחה

יום שני ח' במרחשוון

היום בכיתה חזרנו על הקושיה הרביעית על רב יהודה

תזכורת - ביום חמישי תנתן משימת סיכום על חלק מהסוגיה

על המשימה ינתן ציון

בבקשה להתחיל להתכונן (לחזור טוב על החומר, לבדוק מה אינני מבין טוב ולשאול וכו,)

בהצלחה

יום רביעי י' במרחשוון

המשימה של את מול ממשיכה היום (כי לא כ"כ עשיתם אתמול)

לסכם את הקושיה 5,

חשוב וכתוב - מה קשה

על רש"י ומה אפשר לתרץ

המשך יום טוב

יום חמישי י"א במרחשוון - יום פטירת רחל אימנו

משימת בית – הגשה ביום שני.

יש לענות בהרחבה על 10 שאלות

בהצלחה

דף סיכום שלח ליה רב חסדא לרב נחמן.docx

יום חמישי ד' מרחשוון

היום חזרנו על הקושיה השלישית, למדנו את התירוץ והתחלנו את הקושיה הרביעית

משימת בית

יש לחזור ולגעת טוב את 3 הקושיות הראשונות

ללמוד היטב את רשימת המילים בארמית לבוחן ביום שני (הרשימה בדף ל הג"מ)

בהצלחה

משימת יום שני ר"ח חשוון

שבוע טוב כיתה ז'

מה שלומכם היום?

היום למדנו את המשך הסוגיה - קושיית רב כהנא על רב יהודה

משימת הכנה למחר

מה הקושיה הבאה

מה המקרה?, על מי המקרה קשה?, מה התירוץ?

בהצלחה יצחק

מומלץ ללמוד בחברותות בטל ולהעזר ברש"י.

משימת יום רביעי ג' חשוון

יום פטירת רבינו עובדיה יוסף זצ"ל

היום (יום ד') דיברנו:

על שימוש נכון בוואצפ, זהירות בהלכות לשון הרע שיותר מזיקים ונפוצים בוואצפ

כמו כן דיברנו על הרב עובדיה יוסף זיע"א

בג"מ - חזרנו על שתי הקושיות הראשונות ולמדנו את הקושיה השלישית

משימת בית - כתוב מה מתרצת הג"מ לדעת רב יהודה

כיתה ז' היקרים - ברוכים הבאים לזמן חורף

יהי רצון שישלח ה' ברכה בלימודינו

ונזכה ללמוד את תורתו לשמה מתוך שמחה

המצב שלנו מורכב ודורש מכם הרבה אחריות ובגרות

ללמוד ולחזור ולברר את הפרטים למרות הקושי הגדול בלימוד מרחוק.

אך מי שיתאמץ יראה ב"ה ברכה גדולה אפי' יותר ממה שהיה בכיתה.

בע"ה נעשה וחפץ ה' בידינו יצליח.