גמרא כיתה ז

יום שלישי ט"ז במרחשוון

קישור למשימת בית בג"מ

שימו לב יש שני אפשריות לענות או לצרף קובץ word או לענות בתוך הדף

בהצלחה

יום שני כ"ב מרחשוון

משימת בית

ת"ש "מי שהיתה דרך הרבים עוברת לתוך שדהו..."

עיין גם במסכת בבא בתרא דף צט: וכתוב:

  1. מה המקרה במשנה?

  2. מה הדין?

  3. מה הקושי הנובע מהמשנה?

  4. הסבר על מי המשנה קשה (רב יהודה או רב נחמן או שניהם).

יש לענות במחברת ולבוא ליגאל עם המחברת

בהצלחה

יום שני ח' במרחשוון - מבדק באורי מילים בג"מ

יום חמישי י"א במרחשוון - יום פטירת רחל אימנו

משימת בית – הגשה ביום שני.

יש לענות בהרחבה על 10 שאלות

בהצלחה

דף סיכום שלח ליה רב חסדא לרב נחמן.docx

משימת יום רביעי ג' חשוון

יום פטירת רבינו עובדיה יוסף זצ"ל

היום (יום ד') דיברנו:

על שימוש נכון בוואצפ, זהירות בהלכות לשון הרע שיותר מזיקים ונפוצים בוואצפ

כמו כן דיברנו על הרב עובדיה יוסף זיע"א

בג"מ - חזרנו על שתי הקושיות הראשונות ולמדנו את הקושיה השלישית

משימת בית - כתוב מה מתרצת הג"מ לדעת רב יהודה

משימת היום (שני ר"ח חשון בגמרא)

שבוע טוב כיתה ז' מה שלומכם היום?

היום למדנו את המשך הסוגיה - קושיית רב כהנא על רב יהודה

משימת הכנה למחר

מה הקושיה הבאה

מה המקרה?, על מי המקרה קשה?, מה התירוץ?

בהצלחה יצחק

מומלץ ללמוד בחברותות בטל ולהעזר ברש"י.