גמרא כיתה ז

בוחן בתלמוד בבא קמא דף כט.docxההספק השבועי - תרומה/זכור

כדי להבין היטב את המשך הסוגיה יש לחזור ולדעת טוב את הקטע המסומן בכחול שלמדנו השבוע.

דף כט: שורה 10 -"איתמר מפקיר נזקיו" -- שורה 36 - "אלא אמר רב אשי".

היה צריך לשלוח סיכום של הקטע מתחילתו ועד הסימון בשורה 31.

שבת שלום ומבורך


דף עבודה מס' 12.docx

יום רביעי - ה' אדר

מסכת תענית - דף מ"ס 12

מחלוקת אביי ור יוחנן.docx

יום שישי - א' ר"ח אדר תשפ"א

טבלת עזר להבנת מחלוקת אביי ור' יוחנן

דף עבודה מס' 11.docx

יום רביעי כ"ח שבט


יום רביעי- כ"א שבט

דף עבודה מספר 10.docx


דף עבודה מספר 9 .docx


דף עבודה מספר 8.docx

יום רביעי י"ד שבט

מסכת תענית - בקיאות


דף עבודה מס 7.docx

https://drive.google.com/file/d/19s7o4nbmpD19NUdyb993SZfj67rM1tKn/view?usp=sharing

יום שלישי ו' שבט הרב נחמיה

דף עבודה מס 6.docx

https://drive.google.com/file/d/1-Qp9TAw72JTBljY380P9e_ImwNoEKKul/view?usp=sharing

דף עבודה מס 5.docx

https://drive.google.com/file/d/1yrIuf8Ih1kQP-7mbNmuOkC33U7OpySLp/view?usp=sharing

תענית בקיאות דף עבודה 4.docx

דף עבודה בבקיאות תענית

כ"ח טבת - הרב נחמיה


דף חזרה - והוחלק אחד במים או שלקה בחרסיה– סוף דף כח.docx

ט' טבת

דף חזרה על סוגיית

"והוחלק אחד במים"

יום שלישי ט"ז במרחשוון

קישור למשימת בית בג"מ

שימו לב יש שני אפשריות לענות או לצרף קובץ word או לענות בתוך הדף

בהצלחה

יום שני כ"ב מרחשוון

משימת בית

ת"ש "מי שהיתה דרך הרבים עוברת לתוך שדהו..."

עיין גם במסכת בבא בתרא דף צט: וכתוב:

  1. מה המקרה במשנה?

  2. מה הדין?

  3. מה הקושי הנובע מהמשנה?

  4. הסבר על מי המשנה קשה (רב יהודה או רב נחמן או שניהם).

יש לענות במחברת ולבוא ליגאל עם המחברת

בהצלחה

יום שני ח' במרחשוון - מבדק באורי מילים בג"מ

יום חמישי י"א במרחשוון - יום פטירת רחל אימנו

משימת בית – הגשה ביום שני.

יש לענות בהרחבה על 10 שאלות

בהצלחה

דף סיכום שלח ליה רב חסדא לרב נחמן.docx

משימת יום רביעי ג' חשוון

יום פטירת רבינו עובדיה יוסף זצ"ל

היום (יום ד') דיברנו:

על שימוש נכון בוואצפ, זהירות בהלכות לשון הרע שיותר מזיקים ונפוצים בוואצפ

כמו כן דיברנו על הרב עובדיה יוסף זיע"א

בג"מ - חזרנו על שתי הקושיות הראשונות ולמדנו את הקושיה השלישית

משימת בית - כתוב מה מתרצת הג"מ לדעת רב יהודה

משימת היום (שני ר"ח חשון בגמרא)

שבוע טוב כיתה ז' מה שלומכם היום?

היום למדנו את המשך הסוגיה - קושיית רב כהנא על רב יהודה

משימת הכנה למחר

מה הקושיה הבאה

מה המקרה?, על מי המקרה קשה?, מה התירוץ?

בהצלחה יצחק

מומלץ ללמוד בחברותות בטל ולהעזר ברש"י.