מבחן חוזר כפל וחילוק מספרים מכוונים התשפ"א


בבקשה לשלוח לי למייל - urielst@etzhaim.org.il


בהצלחה:)

מבחן חוזר כפל וחילוק מספרים מכוונים.pdf