עברית כיתה ז

עמודים48-51ב' כסלו עברית כיתה ז'.mp4

ב' כסלו נא לעשות את העבודות בעמודים 48-51 לצלם ולשלוח אלי לווטסאפ בטלפון 0526070316


יז כסלו עברית כיתה ז' עמודים 55-60.mp4

י"ז כסלו עברית כיתה ז' עמודים 55-60

נא לעשות את העבודות ולשלוח אלי ל - 0526070316

יד כסלו עברית כיתה ז' עמודים52-54.mp4

י"ד כסלו עברית כיתה ז' עמודים 52-54

נא לעשות את העבודות בנושא סמיכויות : עמ'- 52-54 ולשלוח תשובות מצולמות לווטסאפ - 0526070316

כא כסלו עברית עמודים 60-65.mp4

כ"א כסלו עברית עמודים 60-65 נא לעשות עד עמוד 67