עברית כיתה ז

עמודים48-51ב' כסלו עברית כיתה ז'.mp4

ב' כסלו נא לעשות את העבודות בעמודים 48-51 לצלם ולשלוח אלי לווטסאפ בטלפון 0526070316