ח

כיתה ח' היקרה - לשנה טובה תכתבו ותחתמו

יש לשנן את פסוקי הפרשה לפני ששומעים את שיעור ההסבר על רש"י (אפשר לבד)

לאחר מכן יש לענות על הדפים ולשלוח לי במייל (הציון על העבודות במקום במבחן)

המייל שלי yitzchakgo@etzhaim.org.il

יצחק גולדס

האזינו - ראשון - שינון.mp4
האזינו - ראשון - הסבר.mp4
פרשת האזינו - ראשון.docx
האזינו - שני - שינון.mp4
האזינו - שני - הסבר.mp4
פרשת האזינו - שני.docx
האזינו - שלישי - הסבר.mp4פרשת האזינו - שלישי.docx