מבחן ביניים בנושא יחס

יום חמישי ג כסלו התשפא

בהצלחה!