מבחן ביניים בנושא משוואות

יום שני כב' שבט

בהצלחה!