תורה כיתה חיום שני ז' כסלו

פרשת ויצא - ראשון

יש לשמוע את השיעור (לא לימוד עצמי) ולסמן בדף המשוב

ויצא - ראשון.mp4
יום שני כ"ט מרחשוון

פרשת תולדות - ראשון

פרשת תולדות - ראשון.mp4

יום רביעי ב' כסלו

פרשת תולדות - שני+שלישי

פרשת תולדות -סיום ראשון.mp4
פרשת תולדות - שני+שלישי.mp4

יום שני כ"ב מרחשון תשפ"א

פרשת חיי שרה - ראשון

פרשת חיי שרה - ראשון.mp4

יום שלישי כ"ג מרחשון תשפ"א

פרשת חיי שרה - שני

פרשת חיי שרה - שני.mp4

יום רביעי כ"ד מרחשון תשפ"א

פרשת חיי שרה - שלישי

פרשת חיי שרה - שלישי.mp4

יום שני ט"ו מרחשוון תשפ"א

פרשת וירא - ראשון

פרשת - וירא - ראשון.mp4

יום שלישי ט"ז מרחשוון תשפ"א

פרשת וירא - שני (חלק ראשון)

פרשת וירא - שני (חלק ראשון).mp4

יום רביעי י"ז מרחשוון תשפ"א

פרשת וירא - שני (חלק שני)

פרשת וירא - שני (חלק שני).mp4


יום שני ח' במרחשוון

פרשת לך לך - ראשון

פרשת לך לך - ראשון.mp4

יום שלישי ט' במרחשוון

פרשת לך לך - שני

פרשת לך לך - שני.mp4

יום רביעי י' במרחשוון

פרשת לך לך - שלישי

פרשת לך לך - שלישי.mp4

יום שני א' מרחשון תשפ"א

פרשת נח - ראשון

פרשת נח - ראשון1.mp4
פרשת נח - ראשון2.mp4

יום שלישי ב' מרחשון תשפ"א

פרשת נח - שני

פרשת נח - שני.mp4

יום רביעי ג' מרחשון תשפ"א

פרשת נח - שלישי

פרשת נח - שלישי- הסבר.mp4