שעורים מוקלטים בעברית

כה עשו חכמינו.mp3

כה עשו חכמינו

רבי אלתר הספור מה קורה כשלא מעשרים.mp3

רבי פנחס בן יאיר והעכברים שאכלו את התבואה מאת מיכל פרידמן

סיפור בנושא מעשרות

כמובן מומלץ להשתמש בקטעים ולשלב