שעורים מוקלטים בתורה

המשימה: לשנן את הפסוקים מתוך החומש תוך כדי שמיעת ההקלטה

כל שינון הוא בערך 5 דקות

(מסודר מהסוף להתחלה)

פרשת לך-לך

שינון פרק יד.m4a

שינון פרק יד'(עמודים 115-121 בחוברת)


שינון פרק יג מפסוק ה.m4a

שינון פרק א' פסוק יג' מפסוק ה'(עמודים 111-115 בחוברת)


שינון יב,א-יג,ד.m4a

שינון מפרק יב' פסוק א' עד פרק יג' פסוק ד'(עמודים 106-111 בחוברת)


פרשת נח

שינןן פרק יא.m4a

שינון פרק יא'(עמודים 94-104 בחוברת)


שינון ט,יח-י,לב.m4a

שינון מפרק ט' פסוק יח' עד פרק י' פסוק לב'(עמודים 84-94 בחוברת)


שינון ח,טו-ט,יז.m4a

שינון מפרק ח' פסוק טו' עד פרק ט' פסוק יז'(עמודים 75-83 בחוברת)


שינון ח,א-,יד.m4a

שינון מפרק ח' פסוק א' עד פסוק יד'(עמודים 71-75 בחוברת)


ו,ט-,ז,כד.m4a

שינון מפרק ו' פסוק ט' עד פרק ז' פסוק כד'(עמודים 60-71 בחוברת)


פרשת בראשית

שינון ה,א-ו,ח.m4a

שינון מפרק ה' פסוק א' עד פרק ו' פסוק ח'(עמודים 46-58 בחוברת)


שינון פרק ד.m4a

שינון פרק ד'(עמודים 38-45 בחוברת)


שינון ב,כה-ג,כד.m4a

שינון מפרק ב' פסוק כה' עד פרק ג' פסוק כד'(עמודים 30-38 בחוברת)


שינון א,א_ב,ג.m4a

שינון מפרק ב' פסוק ד' עד פסוק כד'(עמודים 23-29 בחוברת)


שינון א,א_ב,ג.m4a

שינון מפרק א' פסוק א' עד פרק ב' פסוק ג'(עמודים 11-22 בחוברת)