מבצע
מקצת מן הלילה

1

מבצע מקצת מן הלילה 01 אור לה תשרי.mp4

אור לה' תשרי

מומלץ לצפות - סיפור והסבר על המבצע!!!

2

מבצע מקצת מן הלילה 02 אור לו תשרי.mp4

אור לו' תשרי

שינון תחילת שלישי של חיי שרה

3

מבצע מקצת מן הלילה 03 אור לז תשרי.mp4

אור לז' תשרי

שינון רביעי של חיי שרה

4

מבצע מקצת מן הלילה 04 אור ליב תשרי.mp4

אור לי"ב תשרי

שינון שני של תולדות

5

מבצע מקצת מן הלילה 06 אור ליג תשרי.mp4

6

מבצע מקצת מן הלילה 07 אור לכד תשרי.mp4

7

מבצע מקצת מן הלילה 08.mp4

אור לכ"ז תשרי

שינון תחילת שלישי של ויצא

8

בקרוב

9

בקרוב

10

בקרוב

11

12