כיתה ב2 לומדת מרחוק

מייל לשליחת שיעורי בית : hananelmo@etzhaim.org.il‬


מערכת שיעורים ← ←לתלמידי כיתה ב2

חורף בריא!

יום שישי - יב' חשון תשפ"א

חומש יום שישי.mp4

שיעור חומש - חזרה על הנלמד השבוע -מוקלט

בסיום ההקלטה יש שאלות חזרה

פרשת שבוע.mp4

שיעור פרשת שבוע

כתוב בפסוק: "לך לך מארצך"

הפסוק מספר לנו שהקדוש ברוך הוא הביא ניסיון (קושי) לאברהם אבינו שילך מחרן לארץ אחרת.

אומר רש"י: שהקדוש ברוך הוא אמר לו שילך מחרן זה להנאתו וטובתו שהוא ייהנה מזה.

נשאלת השאלה: אדם שהולך למקום שהוא נהנה ממנו זה ניסיון זה קושי?

מתרצים המפרשים: שהקדוש ברוך הוא נתן ניסיון לאברהם, הוא רצה לראות למה הוא הולך האם בגלל שיהיה לו הנאה? או בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לו? וכאן אנחנו רואים שאברהם עמד בניסיון הוא הלך בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לו שילך ולא בשביל שיהיה לו טוב.

שבת שלוםיום חמישי - יא' חשון תשפ"א

8:30 שיעור חשבון- המורה שושי


9:15 שיעור נביא- הרב שלמה

10:30 שיעור חשבון- המורה שושי

השלמת משימות בחוברת


11:15 שיעור נביא- הרב שלמה

עברית עם המורה מיה

12:10 שיעור ראשון

13:30 שיעור שני

15:10 שיעור שלישי

יום רביעי - י' חשון תשפ"א

8:30 שיעור תורה - פרשת שמות פרק ד'10:30 שיעור חשבון- המורה שושי - מוקלטחשבון נושא 8 חלק ב'.mp4

עברית עם המורה מיה

11:15 שיעור ראשון

12:10 שיעור שניהכנה ליום פטירת רחל אימנו