כיתה ב2 לומדת מרחוק

מייל לשליחת שיעורי בית : hananelmo@etzhaim.org.il‬


מערכת שיעורים ← ←


חשבון יום רביעי: תלמידים יקרים!
היום לא נתקדם בחוברת ,יש להשלים את החסר עד עמוד 127. תלמידים שהשלימו ,ידפיסו את דפי העבודה או שיעתיקו למחברת . בהצלחה!!!!

ClassB_Plus100Vertical.pdf

יום שני כו שבט

שאלות לאתר.docx

משימה: שאלות בתורה


10:30 שיעור מוקלט בנביא - יום ראשון כה שבט

פרק י השופטים הקטנים.mp4

9:15 שיעור מוקלט בנביא - יום חמישי כב שבט

אבימלך חלק ג רוח רעה.mp4
קבר יוסף.mp4

בונוס- סרטון של סליחות בקבר יוסף הצדיק בשכם!!

כא' שבט - יום רביעי

10:30 חשבון המורה שושי- שיעור מוקלט

יום שלישי יג' שבט

משימה 1 - שאלות בתורה:

יש לענות על השאלות הבאות ולשלוח אליי בסיום:

1.מתי בני ישראל אספו את המן ?

2.מה פירוש "משנה על אשר ילקטו" ?

3.מתי בני ישראל אכלו את הבשר ומתי את הלחם ?

4.מה היה מיוחד בשלו - 2 דברים ?

5. מי הם האנשים שהשאירו את המן עד הבוקר ?

6.איך הגויים ידעו את השבח של עם ישראל ?

יום שלישי יג' שבט

משימה 2 - שינון:

שינון פרק טז' פסוק א' עד פסוק כו'

בסיום - יש לשלוח אליי הודעה מההורים שביצעתם את המשימות


שיעורים מוקלטים/דפי עבודה

8:30 חשבון המורה שושי- שיעור מוקלט
לאחר השיעור- דפי עבודה

כיתה-ב-חיסור-חלק-6.1.pdf
כיתה-ב-קטן-ב-חלק6.pdf
כיתה-ב-חיסור-חלק-7.pdf
כיתה-ב-חיבור-חלק-9.pdf
כיתה-ב-חיסור-חלק-9.pdf

9:15 שיעור נביא- מוקלט

אפוד גדעון.mp4

10:30 - עברית

11:15 שיעור נביא- שאלות

ואז ב-11:30 יתקיים סיכום בזום!!