🎦 זום כיתתי ג' האריות! 🎦

כל השעורים לפי המערכת נמצאים בקישור לזום הזה!

מערכת לסגר סופית.docx
דף עבודה על פרשת קדושים.doc

12:15-13:00

שינון בבית על כל פרשת קדושים

נא לשלוח למייל netanelge@etzhaim.org.il