🎦 זום כיתתי ג' האריות! 🎦

כל השעורים לפי המערכת נמצאים בקישור לזום הזה!

מערכת לסגר סופית.docx

שיעורים במגילת אסתר!

מגילת אסתר שיעור ראשון.mp4

שיעור ראשון עד פרק ג'

11:15-12:00

חזרה בבית על כל פרשת בהר בחומש ויקרא

2 פעמים

עבודה על פרשת בהר.doc

12:15-13:00

דף עבודה על פרשת אמור

נא לשלוח למייל netanelge@etzhaim.org.il